Kostné metastázy: predpokladaná dĺžka života

Kostné tkanivo obsahuje dva typy látok: organické (kolagén, albumín a bielkoviny) a 65% anorganické (hydroxyapatitové minerály). Táto štruktúra tela má schopnosť regenerácie v dôsledku aktivity dvoch typov buniek:

 1. Osteoklasty sú štruktúrne prvky kosti, ktoré ničia tkanivo.
 2. Osteoblasty - stavebné bunky, ktoré opravujú poškodenú kosť.

K úplnej výmene kostnej štruktúry dochádza v priemere raz za 10 rokov.

Endokrinný systém je zodpovedný za reguláciu týchto procesov v tele..

Kostné metastázy, u ktorých je výrazne znížená dĺžka života, sú pomerne častou a najzávažnejšou komplikáciou rakoviny.

Nádory, ktoré najčastejšie tvoria kostné metastázy

Najpokročilejšie druhy rakoviny tvoria metastázy v kostných štruktúrach. Existujú však druhy rakoviny, pre ktoré je špecifickým prejavom sekundárne zameranie v kosti. Patria sem lézie ako rakovina prsníka, prostaty, štítnej žľazy, obličiek a pľúc..

Kostné metastázy: typy a vlastnosti

Kostné metastázy - prežitie pacientov do značnej miery závisí od typu metastatickej lézie:

 1. Osteolytický typ, ktorý sa vyznačuje prevládajúcou léziou osteoklastických prvkov, ktorá je sprevádzaná riedením kosti a v dôsledku toho častými patologickými fraktúrami..
 2. Osteoblastický typ metastáz, v ktorých prevláda proliferatívny proces. V dôsledku toho sa v postihnutej kosti ukladá nadmerné množstvo hydroxyapatitov, čo sa klinicky prejavuje proliferáciou patologického tkaniva a tvorbou kostných výčnelkov..

Kostné metastázy

Kostné metastázy - hlavné príznaky takýchto lézií zahŕňajú:

 1. Pre väčšinu rakovín kostí sa za intenzívny bolesť považuje typický príznak. Syndróm nástupu bolesti je vysvetlený kompresiou nervových zakončení mutovanými tkanivami, zvýšením vnútrózneho tlaku a toxickým účinkom nádoru..
 2. Chronické zlomeniny horných a dolných končatín, čo naznačuje osteolytický typ metastáz.
 3. Hyperkalcémia je atypickým zvýšením obsahu iónov vápnika v obehovom systéme. Tento stav sa prejavuje vo forme: celkovej nevoľnosti, svalovej slabosti, depresívnych stavov, intoxikácie tela, zníženia krvného tlaku a porúch činnosti kardiovaskulárneho systému..

Diagnostika metastatických kostných lézií

Rakoviny kostného tkaniva sa diagnostikujú na základe subjektívnych údajov (sťažnosti pacientov) a metód objektívneho výskumu.

Najbežnejšou diagnostickou metódou je zameriavací röntgen, ktorý určuje prítomnosť a lokalizáciu zhubného nádoru..

Digitálne spracovanie výsledkov röntgenového vyšetrenia umožňuje študovať hranice a prevalenciu sekundárneho zamerania patológie s vysokou presnosťou.

Ožiarením postihnutej oblasti rádiologickými vlnami v zóne pôsobenia elektromagnetického poľa lekár špecifikuje štruktúru a rozsah metastatického procesu..

 • Chémia krvi:

Kľúčovým ukazovateľom je hladina vápnikových iónov.

Biopsia umožňuje stanoviť konečnú diagnózu a tkanivové vlastníctvo nádoru, pretože kostné metastázy v procese vývoja si zachovávajú histologickú podobnosť s primárnym onkologickým procesom. Pri lokálnej anestézii sa odoberie malá plocha abnormálneho tkaniva. Následne sa biologický materiál prevedie do laboratória, kde sa vykonáva histologické a cytologické vyšetrenie..

Kostné metastázy: liečba

Kostné metastázy zahŕňajú niekoľko oblastí liečby:

 1. Použitie chemoterapie. Takáto protinádorová terapia zahŕňa použitie cytostatických látok, ktoré pomáhajú stabilizovať proces av niektorých klinických prípadoch dokonca znižujú objem postihnutých tkanív..
 2. Liečenie ožiarením. Ožarovanie zóny rastu nádoru vysoko aktívnym röntgenovým žiarením spôsobuje smrť rakovinových buniek. Napríklad s jediným metastatickým zameraním na tkanivá chrbtice je možné u mnohých pacientov dosiahnuť stabilnú remisiu. Rádiologická liečba tiež sleduje analgetický cieľ, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu života pacienta s rakovinou, ak je nádor veľmi bolestivý..
 3. Liečba sekundárnych ohnísk rakovinového procesu, ktorá je založená na priebehu užívania bisfosfonátov (BP). Tieto lieky znižujú intenzitu bolesti a pomáhajú obnovovať kostné štruktúry..

Kostné metastázy: prognóza a prežitie

Prognóza metastatických lézií kostného tkaniva je všeobecne nepriaznivá, pretože takýto proces naznačuje neskoré štádium primárnej rakoviny. V tomto ohľade sú liečebné opatrenia prevažne paliatívne, čo zahŕňa symptomatickú terapiu. Miera onkologického prežitia takýchto pacientov s rakovinou priamo závisí od prognózy primárnej rakoviny.

Primárne benígne kostné nádory - klinika, diagnostika, liečba

osteómu

Osteóm sa pozoruje hlavne vo veku 20 - 35 rokov s rovnakou frekvenciou u mužov a žien, rastie veľmi pomaly a nezhubne..

Medzi primárnymi nádormi kostry sa vyskytuje v 1,9 - 8% prípadov..

Typická lokalizácia

Osteóm sa najčastejšie vyskytuje v oblasti hrudnej kosti a spodnej časti lebky, v paranazálnych dutinách, v dolnej čeľusti, lopatke a panvových kostiach (obrázok 1)..


Obr. 1. Typická lokalizácia osteómu. a - lokalizácia na vonkajšej doštičke prednej stupnice, parietálnej kosti a týlnej stupnici (1), lokalizácia na vnútornej doštičke prednej stupnice (2), lokalizácia v čelnej dutine (3), lokalizácia v čelnej dutine (4), lokalizácia v etmoidnej dutine (5) ), lokalizácia v sfenoidálnom sínuse (6), lokalizácia v dolnej čeľusti (7). b - typická lokalizácia v lopatke. c - typická lokalizácia osteómu v panvových kostiach.

Osteóm je zriedkavý v dlhých a krátkych kostiach. Vo vzťahu k kostnému orgánu sa osteómy nachádzajú periostálne a endostealálne. Jednotlivé osteómy sú častejšie, ale môže ich byť viac.

Poliklinika

Osteomy sa spravidla náhodne detegujú röntgenovým žiarením pri vyšetrení pacienta na rôzne choroby (sínusitída, trauma, artritída atď.). Osteómy samotné môžu niekedy spôsobiť klinické prejavy, ktoré závisia od ich lokalizácie.

Osteóm umiestnený na vonkajšej doštičke kostí lebečného trezoru je hmatateľný ako hustá imobilná formácia a okrem kozmetického defektu nemá žiadne ďalšie klinické príznaky. Osteóm na vnútornej vrstve kostí kraniálneho trezoru môže byť pri určitých veľkostiach sprevádzaný bolesťou hlavy, poškodením pamäti, epileptickými záchvatmi, príznakmi intrakraniálnej hypertenzie a rastom v oblasti sella turcica - hormonálnych porúch..

Ak je nádor lokalizovaný v paranazálnych dutinách, môžu sa vyskytnúť očné a rinologické príznaky. Očné príznaky sú spôsobené podráždením prvej vetvy trigeminálneho nervu a nosné príznaky sa objavujú, keď sa spája zápal paranazálnych dutín. Pri iných lokalizáciách osteómu môže byť klinika charakterizovaná nepohodlím a niekedy funkčnými poruchami..

Patologické údaje

Makroskopicky sa rozlišujú kompaktné a hubovité osteómy. Mikroskopicky kompaktné osteómy sa vyrábajú z kostného tkaniva rôzneho stupňa zrelosti: od jemných vlákien po lamelárne. Skutočná osteonická štruktúra sa nepozoruje.

Špongiové osteómy majú spongióznu kostnú štruktúru, ktorá je predstavovaná nie úplne zrelými doštičkami. Medzi nimi je fibroretikulárne tkanivo. Najväčšie diferenciálne diagnostické ťažkosti vznikajú, keď je osteóm lokalizovaný v hrúbke čeľustných kostí, kde sa dá zameniť za fibróznu dyspláziu..

Rádiologické metódy

X-ray príznaky

V paranazálnych dutinách sa spravidla vyvíja periostálny kompaktný osteóm, ktorý je intenzívnou tvorbou okrúhleho alebo oválneho tvaru. Osteóm opakuje menej často tvar paranazálneho sínusu. Obrysy osteómu sú zreteľné, rovnomerné, základňa je široko-stolová alebo úzka - osteóm na pedikuloch (obr. 2)..


Obr. 2. Kompaktný osteóm vo forme zaoblenej dodatočnej intenzívnej tvorby na úzkom pedikule vychádzajúcom z dolnej steny predného sínusu (šípka). Obrysy osteómu sú jasné a rovnomerné.

Keď sa lokalizuje v kostiach kraniálneho trezoru, často sa vyskytuje periosteal spongy osteoma. Môže rásť z vonkajších alebo vnútorných dosiek a prejavuje sa ako dodatočný útvar vo forme segmentu gule. Základ osteómu je široký, štruktúra je špongiová, hladko sa mení na štruktúru nezmenenej diploickej látky. Vonkajšie obrysy osteómu sú jasné, rovné a hladko sa spájajú s okolitou uzatváracou platňou kosti lebečnej klenby (obr. 3)..


Obr. 3. Špongiové osteómy na vonkajšej (a) a vnútornej (b) doštičke z kostí lebečnej klenby (šípky).

Osteómy iných plochých kostí (lopatka alebo krídlo ilium) majú rovnaké rádiologické príznaky ako osteómy kostí kraniálneho trezoru. Jediným rozdielom je, že kontúry ďalšieho vzdelávania môžu mať nerovnomerné a zvlnené obrysy.

Diferenciálna röntgenová diagnostika

Špongiolový osteóm kostí lebečnej klenby má rovnaké klinické prejavy s epidermoidom, eozinofilným granulomom, osifikovaným cefalohematómom atď. Iba röntgenová metóda umožňuje vhodnú diferenciálnu diagnostiku..

Epidermoid na röntgenovom snímaní tangenciálne vyzerá ako ďalšia formácia mäkkého tkaniva, na ktorej dne je vonkajšia doska lebečnej klenby významne nariedená a vnútorná doska je vtlačená do lebečnej dutiny. Okraje kostného lôžka sú ostré a mierne zvýšené nad všeobecnú úroveň vonkajšej platne.

Eozinofilný granulom rádiograficky tiež predstavuje zložku mäkkého tkaniva, na úrovni ktorej je možné zistiť defekt. Osifikovaný cefalohematóm sa líši od osteómu tým, že jeho báza je od diploickej látky oddelená nemodifikovanou koncovou platňou..

Endosteal kompaktné osteómy tvoria skupinu „enostóz“. „Enostóza“ je prefabrikovaný koncept, ktorý obsahuje kompaktné ostrovčeky a oblasti zhutnenia po rôznych procesoch v kosti (zápal, cysty, osteoidné osteómy atď.). Najdôležitejšie je rozlišovať „enostózu“ s osteoplastickým osteosarkómom a osteoplastickými a metastázami..

"Enostózy" sa môžu vyskytnúť v každom veku. Osteosarkómy sú častejšie u mladých ľudí, metastázy u starších ľudí. „Enostóza“ je lokalizovaná v ktorejkoľvek časti kostry. Obľúbenou lokalizáciou osteosarkómov je oblasť kolenného kĺbu (femur a holenná kosť) a proximálny humerus, osteoplastické metastázy sú ploché a spongiózne kosti. V podstate „enostóza“ a osteosarkóm - jedna lézia, metastázy - mnohopočetné.

„Enostóza“ má zreteľné, niekedy nerovnomerné kontúry, osteosarkóm - neurčitý, metastázy - jasne neurčitý. Pri „enostóze“ sa periostálna reakcia nikdy nepozoruje. Pri osteosarkóme sa často objavujú príznaky invázie nádoru do kôry a okolitých mäkkých tkanív. Pri osteoplastických metastázach je periostálna reakcia menej častá.

Niektorí vedci sa domnievajú, že veľké enostózy v mladom veku sú spravidla počiatočnými prejavmi osteoplastického osteosarkómu. V pochybných prípadoch je potrebné okrem röntgenovej metódy použiť ďalšie metódy a výskumné techniky (angiografia, počítačová tomografia, diagnostika rádionuklidov) s povinným patomorfologickým overením procesu pred začatím liečby..

Bohužiaľ, v našej praxi sme sa stretli s izolovanými pozorovaniami, keď sa anatomické štruktúry (napríklad tuberozita týlnej kosti, deltoidná tuberozita humeru), najmä s ich nadmerným vývojom, mýlili za hubovité osteómy. Jeden by mal byť veľmi opatrný, keď hovoríme o osteóme v týchto oblastiach. po ukončení rádiológa môže nasledovať chirurgický zákrok.

liečba

Osteoidný osteóm

Typická lokalizácia

Poliklinika

Patologické údaje

Rez v hrúbke skleróznej kosti makroskopicky odhaľuje sivé alebo načervenalé tkanivo vo forme zaoblenej formácie - „hniezdo“. Mikroskopicky sa určia osteoidné a slabo kalcifikované primitívne konštruované trakty, obklopené tkanivom so zvýšenou vaskularizáciou a veľkým počtom jednojadrových buniek osteoblastického typu..

Stupeň kalcifikácie osteoidného tkaniva závisí od vývoja nádoru: v počiatočnej fáze vývoja nádoru v ňom prevláda proliferácia osteoblastov; v prechodnej fáze má osteoid odlišný stupeň kalcifikácie; v dospelom štádiu sú kalcifikácie dobre exprimované a koncentrované v náhodne orientovaných kostných trámcoch. Tieto morfologické znaky určujú röntgenový obraz osteoidného osteómu..

Napríklad v treťom stupni sa kalcifikácia centrálnej časti osteoidných osteómov prejavuje rádiograficky ako „sekvestropický“ tieň. Pri punkčnom vyšetrení materiálu a cytologických prípravkov je možné predpokladať iba diagnózu osteoidného osteómu. Prípravky vykazujú krvné bunky a veľké množstvo osteoblastických buniek, jednotlivé osteoklasty. Polymorfizmus buniek je kvôli rôznym stupňom ich diferenciácie významný, čo dáva nesprávny dôvod premýšľať o malignite procesu..

Diagnostické metódy

X-ray príznaky

Podľa stupňa reakcie kostného tkaniva obklopujúceho osteoidný osteóm sa rozlišujú typické a atypické formy. Pri typickom osteoidnom osteóme sa vyskytuje výrazná osteoskleróza a asimilované periostálne vrstvy. V atypickej podobe tieto zmeny chýbajú. Vo viac ako polovici prípadov sa osteoidný osteóm lokalizovaný v kortikálnej vrstve dlhých kostí vyvíja podľa typického variantu..

Toto je sprevádzané tvorbou lokálnej hyperostózy, niekedy výraznejšej, po obvode a pozdĺžnej osi kosti. Rádiograficky sa hyperostóza vyznačuje výraznou osteosklerózou a zahusťovaním kostí v dôsledku asimilovaných periostálnych vrstiev. Na pozadí osteosklerózy (najmä na tomogramoch a vypočítaných tomogramoch) sa odhalí deštrukčné zameranie oválneho tvaru, ktoré je orientované po celej dĺžke kosti (obrázok 4)..


Obr. 4. Schéma z pozorovacieho röntgenového snímania pravého predlaktia pacienta s osteoidným osteómom v dolnej časti tela.

V hubovitej látke sa osteoidný osteóm prejavuje ako guľaté alebo oválne ohnisko lytickej deštrukcie s veľkosťou 1 až 2 cm, bez známok výraznej osteosklerózy a asimilovaných periostálnych vrstiev. Štruktúra ohniska osvietenia je homogénna, niekedy sa v strede určí intenzívna inklúzia - „sekvestrický“ tieň a röntgenový obraz osteoidného osteómu je podľa obrazovej expresie S.A podobný. Reinberg, na "hniezdo s vajcom".

Okolo deštrukcie je zóna reaktívnej osteosklerózy vo forme úzkeho okraja. V okolitom kostnom tkanive sa zistí mierna alebo výrazná regionálna uniformná osteoporóza, ktorá priamo súvisí s trvaním a závažnosťou syndrómu bolesti (obr. 5)..


Obr. 5. Schémy z röntgenových snímok (a) a tomogramov (b) ramenného kĺbu: na pozadí osteoporózy v krku lopatky sa určí okrúhly ohnisko deštrukcie s tieňovitým tieňom. Okolo deštrukcie okraja stredne ťažkej osteosklerózy. Osteoidný osteóm.

Angiografia odhaľuje zvýšenú vaskularizáciu osteoidného osteómu v dôsledku expanzie aduktora a výtokových ciev bez narušenia obvyklej architektoniky vaskulárneho vzoru..

Kontrastné cievy „hniezda“ sa podobajú angiodysplastickým cievam. Je potrebné poznamenať, že v niektorých prípadoch osteoidného osteómu sa „hniezdo“ výrazne odlišuje od pozadia osteoporózy..

Diferenciálna röntgenová diagnostika

liečba

osteoblastóm

Typická lokalizácia

Poliklinika

Patologické údaje

Pokiaľ ide o makro- a mikroskopické patologické charakteristiky, osteoblastóm sa podobá osteoidnému osteómu a je opísaný pod jedným nadpisom v moderných histologických klasifikáciách. Za charakteristické znaky osteoblastómu sa považuje jeho veľká veľkosť (do priemeru 7 cm), väčší počet osteoblastov v nádore a malá závažnosť sklerotického okraja v ňom..

Mikroskopicky, na rozdiel od osteoidového osteómu, je v osteoblastóme väčší počet kostných lúčov s nízkym stupňom zrelosti, viac osteoidov a osteoblastov. Cytologický obraz je nešpecifický.

Diagnostické metódy

X-ray príznaky

Rôntgenové príznaky závisia od štádia priebehu osteoblastómu. V počiatočnom období sa nádor prejavuje ako ohnisko osteolytickej deštrukcie s rozmazanými a nerovnými kontúrami (obr. 6)..


Obr. 6. Osteoblastóm proximálneho humeru (histologické potvrdenie): na diagrame z roentgenogramu a) sa nádor prejavuje zriedkavosťou kostného tkaniva bez jasných hraníc; na CT diagrame (b) v oblasti väčšieho tuberkulu je stanovené zameranie na deštrukciu (šípka). Tento osteoblastóm zodpovedá počiatočnej fáze vývoja procesu a vyznačuje sa iba deštruktívnymi zmenami.

Zničenie má tendenciu výrazne napredovať. Na konci prvého roku ochorenia sa však proces stabilizuje a začína sa rozvíjať osteoskleróza..

Počas tohto obdobia je možný mierny lokálny opuch. To je typické pre druhú fázu. V treťom stupni, najmä pri dynamickom pozorovaní, je zaznamenaná progresia osteosklerózy, ktorá sa stáva dominantnou. V konečnom štádiu vývoja sa teda osteoblastóm prejavuje výraznou osteosklerózou, ktorá môže zaberať plochu niekoľkých metrov štvorcových cm a mať nerovnomerné a zvlnené obrysy, ale jasné hranice (obrázok 7)..


Obr. 7. Osteoblastóm stavcov. Nádor je v konečnom štádiu vývoja: výrazná osteoskleróza je určená v stavovci, má zvlnené obrysy a jasné obrysy, reprezentované homogénnou a intenzívnou oblasťou; pás stavca je vyhladený kvôli lokálnej hyperostóze (šípka).

Angiografia v počiatočnom období vývoja nádoru umožňuje určiť vysokú vaskularizáciu zamerania, dlhodobý kontrast, atypický vaskulárny tvar a skorý venózny výtok..

Diferenciálna röntgenová diagnostika

Podľa klinických a rádiologických údajov sa osteoblastóm podobá osteoidnému osteómu, najmä preto, že obe nosologické formy sú z hľadiska veku lézie a trvania ochorenia blízko seba. Pre nich je hlavným príznakom bolesť. Dôkladné porovnania však umožnili poukázať na hlavné diferenciálne diagnostické rozdiely (tabuľka 1)..

Tabuľka 1. Rozdielne diagnostické rozdiely medzi osteoblastómom a osteoidným osteómom.

liečba

Najradikálnejším je chirurgické odstránenie nádoru..

Agresívny (malígny) osteoblastóm - prechodný nádor.

Pojem agresívny (malígny) osteoblastóm bol navrhnutý na opis nádorov so štruktúrou osteoblastómov, ale lokálne agresívnych, so sklonom k ​​recidíve v rovnakej oblasti. Vek pacientov sa veľmi líši u mužov aj žien. Nádory sa nachádzajú v chrbtici, dlhých kostiach, ilii, lebke, kostiach chodidla atď..

Rádiograficky je lézia jasne vymedzená, na niektorých miestach je kortikálna vrstva zriedená alebo zničená s rastom nádoru do susedných mäkkých tkanív.

Histologicky má nádor štruktúru osteoblastómu, pričom osteoblasty vykazovali príznaky atypie. Štruktúry osteoidných kostí sa nachádzajú v hrúbke bunkového vláknitého tkaniva s vysokým obsahom tenkostenných krvných ciev. Na niektorých miestach tvoria osteoblasty veľké zhluky alebo ostrovy osteoidných hmôt.

Jadrá niektorých osteoblastov sú veľké, „epiteliálne“, s ľahkou cytoplazmou. Mitotická aktivita je mierna. Nádor neobsahuje chrupavkové inklúzie. Veľké bunky osteoklastov sú pozorované vo významnom počte. Metastázy ani pri opakovaní sa nezistia.

Osteolytické lézie pri liečbe kostného tkaniva

Osteolytické lézie pri liečbe kostného tkaniva

Postihnuté sú rebrá, kostné tkanivo panvy a končatín. Kostná dreň sa často zúčastňuje malígneho procesu. Je dôležité vedieť, že osteolytické metastázy sa vyskytujú oveľa častejšie ako osteoblastické.

Osteoblastické a osteolytické metastázy

Rakovina je jednou z najzávažnejších a najzávažnejších chorôb nášho storočia. Sú to zhubné nádory, ktoré jeden po druhom prehltávajú orgány v ľudskom tele, čo má veľmi negatívny vplyv na zdravie a môže byť fatálne..

Dnes budeme hovoriť o takom fenoméne, ako sú kostné metastázy, pomenovať príčiny ich výskytu, diagnózu, prognózu a tak ďalej..

Príčiny kostných metastáz

Aby sa čo najlepšie pochopilo, prečo sa v ľudskom tele tvoria metastázy, je potrebné podrobne opísať mechanizmus vzniku choroby a dôvody jej výskytu..

Zhubné nádory sa v ľudskom tele objavujú v dôsledku tvorby atypických buniek v tkanivách. Medicína vie, že v tele sa každý deň objaví asi 30 000 nových atypických buniek. Naša imunita ich každý deň úspešne ničí..

Bohužiaľ, existujú situácie, keď imunitný systém z nejakého dôvodu vynechá jednu z týchto buniek. Tento dôvod zatiaľ moderní lekári nepreukázali. Táto bunka sa začne nekontrolovateľne deliť na nádor..

Po vytvorení nádoru sa obehový systém zmení. Teraz živiny idú priamo do nádoru. Po dosiahnutí tretieho alebo štvrtého stupňa sa vytvoria metastázy. Mechanizmus ich výskytu je pomerne jednoduchý. Atypické bunky sa oddeľujú od ohniska choroby a pohybujú sa telom v krvi, lymfy alebo sa prenášajú z orgánu na orgán, čo vedie k výskytu sekundárnych ohnísk malignity. Poďme podrobnejšie analyzovať spôsoby rozvoja metastáz:

 1. hemolytické (krvou). Atypické bunky sa pohybujú dokonca do vzdialených orgánov a ovplyvňujú ich;
 2. lymfatická. Prvky zhubného nádoru sa pohybujú lymfou a ovplyvňujú lymfatické uzliny;
 3. kontakt. Zhubný nádor pokrýva susedné orgány.

Prečo sa však vyskytujú kostné metastázy? Zhubné prvky sa sťahujú do kostí krvou alebo lymfou.

Funkcie kostných metastáz

Kostné tkanivo je napriek jeho zjavnej jednoduchosti dosť zložité. Pozostáva z dvoch hlavných typov buniek:

Prvý z nich je potrebný na deštrukciu kostí. Tento proces je nevyhnutný na dosiahnutie trvalej prestavby kostí. Osteoblasty sa podieľajú na regenerácii. Môžeme teda povedať, že ľudské kosti rastú počas celého života..

Okrem iného je dôležité vziať do úvahy, že približne 10% krvi zo srdca smeruje do kostného tkaniva, čo vysvetľuje povahu výskytu metastáz s takouto lokalizáciou. Preto sú kostné lézie také časté. Metastázy ovplyvňujú spravidla tubulárne kosti. Existujú iba dva typy zhubného nádorového poškodenia kostného tkaniva: osteoblastický a osteolytický.

Osteoblastické metastázy ovplyvňujú rastové bunky takým spôsobom, že začínajú rásť a ich počet sa rýchlo zvyšuje. To vedie k nadmernému rastu a zhrubnutiu kosti. Osteolytické metastázy na druhej strane aktivujú bunky, ktoré sú zodpovedné za deštrukciu kosti, čo vedie k deštrukcii kosti..

Ďalším rysom takýchto metastáz je vzhľad tých kostí, ktoré sú lepšie zásobené krvou ako iné. Patria sem: chrbtica, lebka, rebrá, panva. Bolesť s touto diagnózou je spravidla trvalá, narúša pohyb a je v pokoji..

Kostné metastatické rakoviny

Moderná medicína identifikuje niekoľko rôznych druhov rakoviny, ktoré môžu rásť v kostných metastázach. Medzi pacientmi sa takéto sekundárne malígne nádory najčastejšie stretávajú pri nasledujúcich patologických stavoch:

 1. rakovina prostaty;
 2. zhubná lézia prsných žliaz;
 3. nádory štítnej žľazy;
 4. o niečo menej často sa vyskytujú kostné metastázy pri rakovine pľúc, obličkách;
 5. sarkóm;
 6. lymfóm.

Postihnuté sú rebrá, kostné tkanivo panvy a končatín. Kostná dreň sa často zúčastňuje malígneho procesu. Je dôležité vedieť, že osteolytické metastázy sa vyskytujú oveľa častejšie ako osteoblastické.

Kostné tkanivo sa najčastejšie ničí a pri detekcii metastáz do kostí nerastie. Rast rakoviny je spravidla charakteristický pre rakovinu prostaty..

Aké je nebezpečenstvo?

Sekundárne rakoviny v kostiach sú mimoriadne nebezpečné. Postupné ničenie kostí spôsobuje viacnásobné zlomeniny, silnú bolesť. Výrazne znižujú očakávanú dĺžku života a zhoršujú jej kvalitu. Pacienti s touto diagnózou sú často postihnutí a zriedka vôbec prežívajú..

Malo by byť zrejmé, že v prípade metastáz lekári riešia tretí alebo štvrtý stupeň rakoviny. V takýchto štádiách je choroba liečiteľná veľmi ťažko. Bohužiaľ, v drvivej väčšine ruských špecializovaných zdravotníckych zariadení sa pacienti so štvrtým štádiom rakoviny považujú za beznádejných pacientov. Preto lekári v takýchto prípadoch veľmi často rušia radikálnu liečbu a snažia sa zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť jeho trvanie..

Ďalším nebezpečenstvom je, že keď sa kostné tkanivo rozkladá, do krvi sa uvoľňuje veľké množstvo vápnika. To vedie k vážnym srdcovým chorobám a zlyhaniu obličiek. Objavujú sa príznaky intoxikácie.

diagnostika

Pred predpísaním liečby je potrebné urobiť správnu diagnózu. K dnešnému dňu existuje pomerne veľké množstvo diagnostických opatrení, ktoré k tomu prispievajú. V tejto súvislosti je dôležité zohľadniť nielen informácie získané počas inštrumentálnych štúdií, ale aj klinický obraz. To sú príznaky, ktoré cíti pacient sám:

 • silné bolestivé pocity, ktoré sú trvalé;
 • zhoršenie nervového systému;
 • opuch v mieste lokalizácie sekundárnych malígnych novotvarov;
 • depresie;
 • časté zlomeniny;
 • strata chuti do jedla;
 • nevoľnosť;
 • pokožka sa stáva suchou;
 • významné a rýchle chudnutie;
 • zvýšenie teploty;
 • zhoršenie výkonu;
 • poruchy spánku.

Malo by byť zrejmé, že všetky tieto príznaky sa zriedka objavujú spoločne. Pacient sa môže cítiť iba čiastočne alebo vôbec. Všetko závisí od štádia vývoja choroby, veľkosti primárneho zamerania, počtu metastáz, ako aj od individuálnych charakteristík každého pacienta..

V skorých štádiách sa rakovina prakticky neodhaľuje vôbec. Toto je jeho hlavné nebezpečenstvo. Ak sa lekári v 100% prípadov naučia detekovať zhubné nádory v prvom štádiu vývoja, bude to znamenať víťazstvo nad touto hroznou chorobou..

Ohniská sklerózy v kostiach

A tu je to, čo profesor Pak dal neoceniteľnú radu pri obnove bolestivých kĺbov:

príznaky

Závažnosť tejto choroby je, že v okamihu jej vzniku sa nijako neprejavuje. Pacient sa môže na chvíľu cítiť pohodlne. K detekcii ochorenia dochádza spravidla náhodne, pacient prichádza na kliniku na vyšetrenie, je odoslaný na röntgen a potom je stanovená diagnóza osteosklerózy..

Ako sa vyvíja, choroba sa začína prejavovať čoraz viac. Symptomatológia ochorenia však závisí od lokalizácie osteosklerózy. Pozrime sa podrobnejšie na prejavy a povahu osteosklerózy pri lokalizácii v rôznych kĺbových kĺboch, ako aj v kombinácii s inými chorobami..

chrbtica

Ak osteoskleróza postihuje chrbticu, potom vo väčšine prípadov hraničí s diskom, ktorý je poškodený osteoporózou alebo osteochondrózou. Niektoré príznaky počas vývoja choroby sa nepozorujú. Sťažnosti pacientov závisia od miesta výskytu choroby. Osteoskleróza sa môže skomplikovať prítomnosťou medzistavcovej prietrže, prejavom deformity miechy, zovretím nervov atď..

Osteoskleróza lokalizovaná v chrbtici je nebezpečná, pretože pri najmenšej traumatickej situácii sa zvyšuje riziko zlomenín. Diagnóza choroby sa vykonáva pomocou MRI alebo CT, iné metódy pre takéto ochorenie nie sú vhodné, pretože stanovenie osteosklerózy na chrbtici bude veľmi ťažké..

Osteoskleróza, ktorá sa vyvíja na pozadí koxartrózy, významne kazí život pacientov. Zažijú silnú bolesť, ktorá nezmizne, ani keď je pacient pokojný. Neustále bolestivé pocity vedú k tomu, že u pacienta dochádza k nadmernej krivosti.

Nebezpečenstvo tohto ochorenia je v tom, že existuje významné zvýšenie rizika zlomeniny femorálneho krku alebo nekrózy hlavy femuru. Takéto traumatické situácie vedú k zdravotnému postihnutiu a niekedy dokonca k smrti. Preto sa v prípade pretrvávajúcej bolesti bedrového kĺbu dôrazne odporúča podrobiť sa kompletnému vyšetreniu s cieľom zistiť patológie, aby sa zabránilo rozvoju komplikácií..

kolenný kĺb

Vo väčšine prípadov ide osteoskleróza kolena vedľa seba s gonartrózou. Počas vývoja ochorenia sa pacienti obávajú ťažkej bolesti lokalizovanej v oblasti kolena, pri chôdzi sa objavuje výrazná kríza, ako aj značné obmedzenie mobility kĺbov..

Ak pacient nedostane správnu liečbu, po chvíli sa v oblasti kolena vyvíja deformácia a mobilita kolena úplne zmizne. Lekárska a fyzioterapeutická liečba choroby spravidla neprináša pozitívny výsledok, môže pomôcť iba chirurgický zákrok, pri ktorom sa vykonáva artroplastika kolena.

Ramenné kĺby

Ramenný kĺb sa považuje za najmobilnejšiu časť ľudského tela, preto je najcitlivejší na vznik artrózy. Osteoskleróza vyvíjajúca sa v oblasti ramien nie je veľkým nebezpečenstvom, ale znižuje pohyblivosť kĺbov a spôsobuje aj silnú bolesť, preto ignorovanie liečby spôsobuje pacientom veľké nepohodlie.

Ilium

Táto kombinácia je zriedkavá. Osteoskleróza vyvíjajúca sa v iliakálnych kĺboch ​​je však príznakom ankylozujúcej spondylitídy. Preto, ak röntgenová štúdia vykazuje na tomto mieste príznaky osteosklerózy, mali by ste podstúpiť podrobnejšiu diagnózu..

Kosti nôh

Veľmi často sa vyskytujú lézie osteosklerózy kostí nôh. Toto ochorenie je spravidla sprevádzané rôznymi traumatickými patológiami, ktoré postihujú deti. Z týchto príznakov by som chcel v prvom rade poznamenať deformáciu chodidla, ktorá vedie k zmene chôdze, ako aj vzhľad plochých nôh a prítomnosť silnej bolesti..

Bez ohľadu na to, ktorá forma ochorenia sa vyskytuje a aká je lokalizácia, na klinickom obraze bude prítomný syndróm bolesti. V počiatočnej fáze vývoja bude bolesť periodickej povahy, ktorá sa prejaví iba zvýšenou fyzickou námahou. Ako sa patologický proces zhoršuje, syndróm bolesti bude chronický.

Osteoskleróza pätnej kosti a nohy sa bude charakterizovať takto:

 • zakrivenie chodidla;
 • deformácia prstov prstov;
 • únava nôh, dokonca aj pri malej fyzickej aktivite;
 • bolesť v chodidle;
 • ploché nohy;
 • porucha funkcie motora.

Je potrebné poznamenať, že táto forma patológie sa vyskytuje najčastejšie u detí. Chirurgická liečba sa používa zriedka, konzervatívna technika je pomerne účinná.

Osteoskleróza bedrového kĺbu bude charakterizovaná nasledujúcim klinickým obrazom:

 • bolesť v panvovej oblasti, ktorá sa zhoršuje iba pri chôdzi;
 • ako sa patologický proces zhoršuje, bolesť bedra bude chronická;
 • obmedzená mobilita;
 • nepresvedčivosť.

Vývoj tejto formy patológie je obzvlášť nebezpečný, pretože existuje vysoké riziko zlomenín krku a nástupu aseptickej nekrózy hlavy stehennej kosti. Takéto komplikácie vedú k zdravotnému postihnutiu osoby, smrť nie je vylúčená.

Miechová lézia je zvyčajne komplikáciou po iných ochoreniach pohybového aparátu. V tomto prípade neexistujú žiadne špecifické príznaky, objaví sa klinika základného ochorenia.

Nebezpečenstvo tohto typu patológie spočíva v tom, že disky sú príliš krehké a kompresný zlom sa môže vyskytnúť aj po menšom fyzickom náraze. Subchondrálna osteoskleróza chrbtice častejšie ako iné formy vedie k ľudskému postihnutiu.

V niektorých lokalizáciách môže byť ochorenie dlhodobo asymptomatické - s poškodením ilium, ramenného kĺbu.

Klinický obraz tohto ochorenia ako celku je nešpecifický, a preto by ste pri bolesti kĺbov mali okamžite vyhľadať lekársku pomoc a nie samoliečiť. Liečba ľudovými prostriedkami je v tomto prípade nevhodná.

Kostný rôntgen

Röntgenové vyšetrenie je hlavnou metódou rozpoznávania metastatických kostných lézií. Dokonca aj pozitívne scintigrafické nálezy si vyžadujú rádiologické potvrdenie, hoci u niektorých pacientov ich možno získať dlho pred zmenami zistenými v röntgenovej snímke. Autor: Ducasson a kol..

(1977), iba 11,3% pacientov s asymptomatickými scintigrafickými zmenami v kostiach počas nasledujúcich 6 mesiacov nedokázalo zistiť kostné metastázy. Po zvyšok tohto obdobia bolo poškodenie kostí preukázané röntgenovým vyšetrením. Veľké diagnostické ťažkosti vznikajú, keď sa objavia charakteristické klinické príznaky metastatických kostných lézií (segmentálna a lokálna bolesť, dysfunkcia, radiálne neurologické príznaky), ale pri absencii zmien na röntgenových snímkach..

V súčasnosti existujú tri hlavné formy metastatických kostných lézií: osteolytická, osteoblastická (sklerotizácia) a zmiešaná.

Osteolytický typ lézie bol podľa našich údajov zistený u viac ako 3/4 (76,4%) pacientov s kostnými metastázami pozorovanými v ústave. Rádiograficky sa tento typ lézie dá rozdeliť na fokálne a infiltrujúce formy..

Ohniskové formy (solitérne a mnohonásobné) sa vyznačujú prítomnosťou veľkých solitárnych alebo menších viacnásobných ložísk osteolýzy guľatého alebo oválneho tvaru s pomerne jasnými hranicami, niekedy s tenkým okrajom sklerózy pozdĺž periférie. Ohniská lokalizované v subperiostálnej vrstve diafýzy kostí končatín sú niekedy sprevádzané reakciou periostu..

Klinický obraz s takýmito formami je veľmi rôznorodý. U väčšiny pacientov sa syndróm ostrej bolesti a radikálne symptómy zodpovedajúcich segmentov rýchlo zvyšujú, u ostatných sa klinický prejav objavuje postupne. Pri lokalizácii veľkých lytických ohnísk v metadiafyzálnych častiach stehna a ramena, ktoré sú vystavené najväčšiemu stresu, často môže byť prvým príznakom metastáz patologická fraktúra (obr. 23) av prípade metastáz stavcov - ich kompresia..

Infiltračné formy sa vyznačujú rozsiahlou deštrukciou: oblasti osteolýzy nemajú jasné hranice, ich tvar je nepravidelný. Pri lokalizácii do plochých kostí majú metastázy spravidla viacnásobný charakter, pripomínajúci topiaci sa cukor. Deštruktívne zmeny v tomto type metastáz rýchlo rastú, sprevádzané silnou bolesťou, poškodením funkcie, anémiou a intoxikáciou.

Existuje názor (Deraaille a kol., 1969), že fokálny osteolytický typ metastáz patrí k pôvodným formám a typ infiltrácie je obzvlášť rýchlo prebiehajúci proces rozpadu a deštrukcie kostí..

Osteoblastický (sklerotizujúci) typ lézie sme nepozorovali častejšie ako u 5% pacientov. Ohniskové a rozptýlené formy možno rozlíšiť.

Ohniskové formy sa vyznačujú pomalým priebehom a zlým klinickým obrazom. Dlho sa pozorujú postupne sa zvyšujúce nestabilné pocity bolesti. Neurologické príznaky sú tiež na dlhú dobu minimálne..

X-ray odhaľuje ložiská sklerózy, rozptýlené v spongióznej látke kostí, ktoré majú jednotnú hustotu a jasné hranice.

Difúzne sklerotické formy sú zriedkavé, pripomínajú difúznu sklerózu jednej alebo viacerých kostí, niekedy lézie v osteoblastickej fáze Pagetovej choroby, ktoré môžu spôsobiť diagnostické chyby a pochybnosti (obr. 24). Z klinického hľadiska sa tieto formy prejavujú migračnou bolesťou, anémiou, horúčkou nízkej úrovne, slabosťou.

Zmiešaný typ kostných metastáz sme u nás pozorovali u 1/5 pacientov s kostnými metastázami. Kombinuje vlastnosti osteolytických a osteoblastických typov. Röntgenový obraz je rôznorodý: malé alebo väčšie lytické ložiská sa určujú na pozadí intenzívne rozptyľujúceho sklerotizujúceho kostného tkaniva alebo na periférii lytických ohnísk je výrazná skleróza. Závažnosť bolesti a radikálnych symptómov závisí od prevahy lytických alebo sklerotických zmien.

Zmiešaný typ kostných metastáz je typický pre pacientov, ktorí dostávali nielen chemoterapiu-hormonálnu liečbu, ale aj ožarovanie (najmä pooperačnú) liečbu..

Rýchlosť vývoja kostných metastáz, možnosť ich prejavenia takmer kedykoľvek po mastektómii (dokonca aj po 25 rokoch) si vyžaduje starostlivú röntgenovú kontrolu. Podľa moderných konceptov by sa mal posledný uvedený postup vykonať, keď sa objavia klinické a neurologické príznaky, ako aj v prípade zmien zistených počas bežnej každoročnej scintigrafie kosti..

Http: // www. ayzdorov. ru / lechenie metastazi kosti i rebra. php

Http: // www. lekársko-enc. ru / rak-molochnoy-zhelezy / rentgenografiya-kostey. shtml

Užitočné články:

genetika

S osteosklerózou je spojených niekoľko genetických chorôb. Takmer každé takéto ochorenie môže zmeniť život pacienta na horšie, takže je veľmi dôležité poznať všetky informácie týkajúce sa genetických chorôb a sprievodnej osteosklerózy..

Dysosteosclerosis

Dysosteoskleróza sa diagnostikuje u detí v ranom detstve. Majú zreteľné oneskorenie vo vývoji a raste, je možný rozvoj osteosklerózy, slepoty a ochrnutia. Vo väčšine prípadov deti s týmto ochorením nežijú ako dospievajúci.

Meloreostosis

Toto je genetický defekt v kostrovej štruktúre. Prejavuje sa výrazným zvýšením hustoty kostí na jednom mieste alebo v susedných oblastiach. Deti trpiace týmto ochorením pociťujú silnú bolesť, rýchlo sa unavia. Toto ochorenie v zásade neohrozuje život.

Mramorová choroba

Toto je veľmi závažné ochorenie dedičných faktorov. Môže sa zistiť okamžite po narodení dieťaťa alebo sa môže prejaviť o desať rokov neskôr. U detí s týmto ochorením dochádza k zvýšeniu sleziny a pečene, k odchýlkam v oblasti zrakových orgánov, k výraznému zaostávaniu vo vývoji a k ​​významnému zhutneniu kostného tkaniva..

Ako sa prejavujú kostné metastázy a ako sa majú liečiť?

Jednou z komplikácií rakoviny sú metastázy, ktoré sa môžu šíriť do mäkkých tkanív a vzdialených orgánov..

Metastáza sa vyskytuje aj v kostiach. V skutočnosti sú kostné metastázy sekundárnymi rakovinovými nádormi kostného tkaniva, ktoré sa tvoria v dôsledku prenosu atypických buniek z hlavného ložiska prúdením krvi a lymfy.

Kostné metastázy sa zvyčajne vyskytujú už v posledných štádiách onkopatológie. Navyše okolo 80% prípadov kostných metastáz sa vyskytuje na pozadí rakoviny mlieka a železa a prostaty. Takéto formácie sa prejavujú silnou bolesťou, častými zlomeninami a hyperkalcémiou..

Metastázy do kraniálnych kostí sa pozorujú hlavne pri rakovine obličiek alebo štítnej žľazy a ich liečba sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi:

  Chirurgické zákroky sa vykonávajú paliatívnou terapiou a sú potrebné pri všetkých druhoch komplikácií (kompresia, zlomeniny, atď.). Po operácii je syndróm bolesti odstránený, sú obnovené funkcie kostnej drene alebo končatiny atď. Ožarovanie a chemoterapia pre metastázy do kostí sa používa pri komplexnej konzervatívnej liečbe, ako aj v predoperačnom alebo pooperačnom období. Tieto techniky umožňujú zničiť rakovinové bunky a zabrániť ich rastu. Liečba bisfosfonátmi. Tieto lieky spomaľujú procesy porúch kostných štruktúr. Rádiofarmaká po podaní vedú k deštrukcii aktívnych rakovinových buniek. Imunoterapia zahŕňa použitie špeciálnych prostriedkov na zvýšenie rezistencie tela, takže imunitný systém odoláva šíreniu nádoru v tele..

Bisfosfonáty sú lieky, ktoré zabraňujú úbytku kostnej hmoty. Ich účelom je potlačiť osteoklastickú aktivitu a zabrániť deštrukcii kostí..

V mieste rastu sekundárneho nádoru dochádza k absorpcii bisfosfonátov osteoklastovými bunkami, v dôsledku čoho spomaľujú alebo zastavujú svoju aktivitu. Okrem toho použitie bisfosfonátov bráni syntéze osteoklastov, ktoré sa stanú predčasne umierajúce alebo samodeštruktívne..

Bisfosfonáty sú rozdelené do 2 skupín. Jedna skupina liekov obsahuje dusíkaté zlúčeniny a je účinnejšia proti metastatickým nádorom. Patria sem lieky ako ibandronát, alendronát, pamidronát atď. Ďalšia skupina neobsahuje dusík, napríklad klodronát, tidronát atď. Tieto lieky majú menší terapeutický účinok..

Symptómy patológie sú rôzne, všetko záleží na umiestnení postihnutej kosti a závažnosti zmien. Pri dlhom priebehu choroby sa tvoria dutiny. Ak sú kĺby poškodené v skorých štádiách, nevyskytujú sa žiadne príznaky.

Osteoskleróza kolenného kĺbu prispieva k vzniku syndrómu bolesti, ktorý sa zhoršuje chôdzou. Toto ochorenie nemá žiadne vonkajšie príznaky. Táto forma sa nazýva subchondrálna a vyznačuje sa zhutňovaním chrupavkového tkaniva. Jedná sa o vážne poškodenie kĺbov, čo výrazne znižuje ich pohyblivosť. Veľmi zriedkavo sa zistí v počiatočných fázach, pretože nemá žiadne konkrétne príznaky.

Subchondrálna osteoskleróza ramenného kĺbu sa považuje za najbežnejšiu formu choroby. Dôvodom je skutočnosť, že najvyššie zaťaženie majú horné končatiny. Hlavným príznakom je bolesť, ktorá sa zhoršuje pohybom. Neexistujú žiadne známky deformácie kostí, opuchu a sčervenania kože.

Miechová osteoskleróza sa považuje za najnebezpečnejšie ochorenie, dá sa zistiť iba pomocou MR. Hlavnými znakmi poškodenia tejto oblasti sú bolesti, ktoré narúšajú normálny pohyb a dokonca ležia. Chrbtica sa postupne deformuje, mení sa držanie tela pacienta. Niektoré iné choroby majú podobné prejavy, preto sa liečba vykonáva až po presnej diagnóze. Subchondrálna osteoskleróza prispieva k rozvoju takých dôsledkov, ako sú:

 • skolióza;
 • osteochondrosis;
 • medziobratlová kýla.

Pri dlhom priebehu ochorenia sa v kostnom tkanive môžu objaviť rakovinové bunky..

Ako liečiť túto chorobu?

akvizícia

Toto ochorenie nemusí mať dedičný faktor, môže sa však získať zvonka. Tieto dôvody zahŕňajú:

 1. Infekčné choroby, ktoré spôsobujú zápal v kostnom tkanive, sú často sprevádzané osteosklerózou. Jeho vývoj nastáva v oblasti kontaktu medzi zdravou a infikovanou oblasťou. Infekcie zahŕňajú: syfilis, Garreovu osteomyelitídu, kostnú tuberkulózu.
 2. Traumatické situácie.
 3. Vplyv toxických látok.
 4. nádory.

Zvážte ďalšie metódy liečby osteosklerózy

Mechanizmus osteosklerózy

Čo je to osteoskleróza a ako sa tvorí nadbytok kostnej hmoty. Procesy jej deštrukcie a obnovy neustále prebiehajú v tkanive kostry. Za to zodpovedajú špeciálne bunky - osteoblasty a osteoklasty. Pod vplyvom osteoblastov sa vytvára nové kostné tkanivo, ktoré tiež pomáha ukladať vápenaté soli v medzibunkovej látke. Osteoklasty zase odstraňujú tkanivové bunky rozpustením vápnika a kolagénu.

V tele tieto zodpovedné bunky pôsobia spolu pod vplyvom komplexnej hormonálnej regulácie, takže kostné tkanivo zostáva nezmenené. Ale prichádza nejaký okamih a pôsobenie osteoklastov, to znamená buniek ničiacich kostné tkanivo, sa stáva menej výraznými ako osteoblasty a kostné tkanivo sa začína množiť a zhustnúť..

Táto patológia je tiež nebezpečná, pretože kostné tkanivo, ktoré rastie dovnútra, nahrádza kostnú dreň a neumožňuje jej normálnu funkciu. Preto je ochorenie často sprevádzané anémiou..

Metastázy do kostných štruktúr sa najčastejšie vyskytujú pri rakovine pľúc a obličiek, prostaty a prsníka, zhubných nádoroch vaječníkov a štruktúrach gastrointestinálneho traktu, lymfogranulomatóze, sarkómoch a lymfómoch..

Metastázujú do kostného tkaniva a iných zhubných nádorov, len oveľa menej často.

Keď je človek zdravý, jeho kostné tkanivá sa neustále obnovujú. Kostné štruktúry sa všeobecne vyznačujú procesmi resorpcie, prestavby a tvorby kosti. Tieto procesy sa uskutočňujú v dôsledku bunkovej aktivity osteoblastov a osteoklastov. Tieto bunkové štruktúry sú zodpovedné za tvorbu, absorpciu a deštrukciu kostného tkaniva..

Ak atypické bunky prenikajú do kostných štruktúr, nastáva dysfunkcia kostí. Zdravé bunky sú premiestnené, procesy interakcie osteoblastov s osteoklastami sú narušené, čo vedie k disociácii ich aktivity.

Metastázy do kostných štruktúr pri rakovine prsníka sa vyskytujú lymfogénnym a hematogénnym spôsobom. Takáto lokalizácia metastáz pri rakovine prsníka je celkom bežná..

Rakovina s takýmito metastázami je veľmi bolestivá a nadmerne náchylná k patologickým zlomeninám, najmä v hrudných a panvových kostiach..

Osteoplastika - sprevádzaná tvorbou tesnení na kostiach; Osteolytické - keď prevláda deštrukcia kostných štruktúr.

Čisté typy v lekárskej praxi sú pomerne zriedkavé, ich zmiešané formy sú oveľa častejšie..

liečba

Liečba tohto ochorenia sa uskutočňuje pomocou rôznych techník. V niektorých prípadoch môže byť potrebná transplantácia kostnej drene, ale spravidla sa tieto opatrenia používajú iba vo veľmi pokročilých prípadoch..

Liečba sa vykonáva pomocou komplexnej terapie:

 • Používanie liekov. V priebehu liečby predpisuje špecialista lieky, ktoré zahŕňajú chondroitín a glukozamín. Dĺžka užívania tabliet sa môže líšiť v závislosti od závažnosti ochorenia: od 3 do 6 mesiacov;
 • Cvičenia na bicykli alebo cvičebnom stroji vykazujú veľkú účinnosť. Ak má však pacient silné zápalové procesy, potom musí byť nejaký čas v nehybnom stave..
 • Správna výživa urýchli liečbu. Dbajte na to, aby ste sa vyhli použitiu sladkých a škrobových jedál, vyprážaných a mastných nápojov obsahujúcich kofeín a alkohol.

Liečba bohužiaľ iba zmierni príznaky choroby a nebude ju úplne eliminovať. Každému pacientovi sa však dôrazne odporúča absolvovať liečebný cyklus, ktorý zabráni výskytu silnej bolesti, ako aj dystrofii končatín..

Liečba osteosklerózy môže byť buď konzervatívna (užívanie liekov, liečebný cyklus a manuálna terapia) alebo radikálna (transplantácia kostnej drene na lézie miechy, náhrada kĺbov)..

Bez ohľadu na to, ako bude toto ochorenie liečené, pacientovi sú predpísané diétne a fyzioterapeutické postupy.

Lieky môžu obsahovať:

 • glukokortikoidy;
 • Preparáty pre křupavku;
 • nesteroidné protizápalové;
 • lieky proti bolesti.

Táto strava znamená odstránenie tukových, drsných potravín, konzervačných látok a alkoholických nápojov zo stravy. Presnú stravovaciu tabuľku určuje lekár, pričom berie do úvahy aktuálny klinický obraz, diagnózu a vek pacienta.

Fyzioterapeutické liečby zahŕňajú:

 • elektroforéza;
 • magnetoterapia;
 • UHF;
 • ošetrenie bahna;
 • masáž.

V niektorých prípadoch môže lekár odporučiť priebeh záťažovej terapie, aby zabránil rozvoju ďalších ochorení pohybového aparátu. Toto nemôžete urobiť sami.

Chirurgický zákrok sa používa v prípadoch, keď konzervatívne metódy liečby neprinášajú želaný výsledok alebo nie sú vôbec vhodné..

Pretože osteoskleróza je vo väčšine prípadov sekundárne ochorenie, prognóza bude do veľkej miery závisieť od základného faktora. V každom prípade, čím skôr sa začne liečba, tým lepšia je prognóza..

Základom liečby je odstránenie príčiny ochorenia. Pri liečbe osteosklerózy bedrového kĺbu hrá dôležitú úlohu normalizácia hmotnosti, aby sa znížilo zaťaženie pohybového aparátu..

Liečba je predpísaná až po dôkladnej diagnóze, ktorá preukáže základné ochorenie. Integrovaný prístup zahŕňa liekovú terapiu, fyzioterapiu, masáže, stravu. Pri niektorých patológiách sa poskytuje chirurgický zákrok.

Liečba kostných zmien je v niektorých prípadoch zložitá z dôvodu predčasnej žiadosti pacienta o pomoc. Pretože v počiatočnom štádiu choroby nie sú žiadne výrazné príznaky, obracajú sa na lekára, keď kĺby alebo chrbtica už nemôžu normálne fungovať. V závažných prípadoch je indikovaný chirurgický zákrok, nahradenie interartikulárnej tekutiny a interartikulárnej chrupavky implantátmi.

Ak hovoríme o liečbe aterosklerózy samotnej, potom je potrebné liečiť chorobu, ktorej prejavom je zmena kostného tkaniva..

Osteoskleróza sa ťažko lieči, keď je dutina subchondrálnej kosti zarastená kostným tkanivom. Keď dochádza k prerastaniu kostnej drene, nastáva nedostatok imunity, kde sa rodia biele krvinky. V tomto kontexte sa často vyskytujú zápalové procesy, preto sa počas liečby predpisujú protizápalové lieky a lieky podporujúce imunitu. V obzvlášť závažných prípadoch sa dokonca musíte uchýliť k transplantácii kostnej drene.

Medzi metódy všeobecnej terapie sú predpísané fyzioterapia, masáže a terapeutické cvičenia, ktoré sa vykonávajú pod dohľadom odborníka. Pri silnej bolesti môžu byť predpísané lieky proti bolesti a lieky na zmiernenie svalových kŕčov.

Aby sa nezačal proces zmien kostí, je dôležité počúvať vlastné telo, pretože bolesť je jej obrannou reakciou, ktorá sa nedeje bez dôvodu. A najdôležitejšie je mať na pamäti, že najlepším liekom na akúkoľvek chorobu je prevencia..

Terapeutická taktika osteosklerózy závisí od základného ochorenia. Zohľadňuje sa tým povaha patologického procesu, jeho závažnosť a prevalencia. Je potrebné venovať pozornosť stavu samotného pacienta a prítomnosti iných chorôb v ňom. Liečba by mala byť individualizovaná, ale zároveň založená na štandardoch starostlivosti.

Na odstránenie nepríjemných symptómov a zlepšenie metabolických procesov v kostnom tkanive sa používajú konzervatívne metódy. Sú tiež použiteľné ako účinok na príčinu osteosklerózy. Lieky sa tradične stávajú prvým článkom liečby:

 • Nesteroidné protizápalové lieky.
 • Svalové relaxanciá.
 • Preparáty pre křupavku.
 • cievne.
 • vitamíny.

Pri infekčnom zápale sa nevyhnutne používajú antibiotiká a osteoskleróza nádorovej povahy sa lieči cytostatikami. Spolu s tým sú drogy veľmi populárne:

 1. fyzioterapia.
 2. masáž.
 3. fyzioterapia.
 4. Ortopedická korekcia.

Diéta pomáha znižovať zaťaženie kostry odstránením nadváhy a urýchľuje proces regenerácie kostí. Je založená na zásadách zdravého stravovania v spojení s odporúčaniami jednotlivých lekárov.

operácie

Aj keď neinvazívne techniky majú dobrý účinok, stále nemôžu odstrániť vzniknutý rast kostí. Ak dosahujú veľké rozmery, keď sú končatiny vážne zdeformované, kĺby nemôžu normálne fungovať a nervy sú stlačené, potom je potrebné uvažovať o chirurgickej korekcii..

Bez ohľadu na dôvod, ktorý by neviedol k osteoskleróze, včasná liečba vykazuje najlepšie výsledky. Ale na tento účel musíte navštíviť lekára včas - aj prítomnosť iba rizikových faktorov je základom vyšetrenia. Môžete sa tak zachrániť pred mnohými problémami a udržať si zdravú fyzickú aktivitu..

príznaky

Spočiatku sa sekundárne kostné nádory vyvíjajú asymptomaticky, ale s vývojom nádorového procesu sa vytvára definitívny klinický obraz:

  Prítomnosť hyperkalcémie; Sklon k patologickým zlomeninám; Miechová kompresia.

Hyperkalcémia je život ohrozujúca komplikácia, ktorá sa vyskytuje približne u 30 - 40% pacientov s rakovinou s metastázami v kostiach..

Podobný stav sa vyskytuje v dôsledku nadmernej aktivity osteoklastov, čo vedie k zvýšeniu hladiny vápnika v krvi, čo zase spôsobuje patologické zvýšenie vylučovacích schopností obličiek..

Výsledkom je, že u pacientov s rakovinou s metastatickými ložiskami v kostiach sa okrem hyperkalciémie vyvíja aj hyperkalciúria, je narušená aj spätná absorpcia tekutín a sodíka, čo vedie k polyurii..

Pri činnosti nervového systému existujú príznaky, ako sú letargia a mentálne poruchy, zmätenosť vo vedomí a poruchy afektívnej povahy; Pri kardiovaskulárnej aktivite, pri odchýlkach, ako sú arytmie a nízky krvný tlak, dochádza k poklesu srdcovej frekvencie, zatiaľ čo riziko srdcovej zástavy je vysoké.

Ak sa počas metastázovania kostí zničí viac ako polovica kortikálnej vrstvy, objavia sa patologické zlomeniny. Zvyčajne sa nachádzajú v kostiach chrbtice (bedrovej alebo hrudnej oblasti) a stehnách. K zlomeninám môže dôjsť aj v menších traumatických situáciách, ako je nepríjemný obrat alebo slabý náraz.

Tieto zlomeniny sa často objavujú bez zjavného vonkajšieho dôvodu. Pri patologickom zlomení môže dôjsť k premiestneniu fragmentov kosti, čo vedie k funkčným poruchám končatiny (ak je zlomenina lokalizovaná na dlhej tubulárnej kosti) a neurologickým poruchám (ak je zlomenina lokalizovaná na stavcoch), čo významne zhoršuje kvalitu života pacienta..

Rastúci nádorový a kostný odpad môže stlačiť susedné tkanivá.

Pri nádorovej kompresii má onkopatient rastúce bolesti, slabosť obáv svalového tkaniva, objavujú sa príznaky zhoršenej citlivosti av koncových štádiách dochádza k dysfunkcii panvových orgánov a paralýze..

Ak je metastáza pozorovaná v stavovcových tkanivách, potom u pacientov s rakovinou niekedy dochádza k kompresii chrbtice. Zvyčajne sa podobný jav vyskytuje, keď metastázy do hrudných stavcov. Poruchy kompresie sa môžu vyvíjať postupne (ak je metastáza stlačená) alebo akútne (ak je stlačená kosťou alebo jej časťou)..

Príznaky kompresie sa objavujú náhle. Ak je taký znak zistený v počiatočnej fáze, potom je celkom možná jeho reverzibilita (aspoň čiastočná). Ak počas kompresie nebudete konať, ochrnutie sa stane nezvratným..

Subchondrálna osteoskleróza sa v počiatočných štádiách ťažko zisťuje, pretože sa vôbec neprejavuje. Asymptomatický priebeh neumožňuje skorú korekciu porúch kostí, pretože pacienti, ktorí sa prakticky ničoho nebojia, pravdepodobne neprídu k lekárovi. Primárny patologický proces sa však bude naďalej vyvíjať, čo povedie k objaveniu sa prvých nešpecifických príznakov:

 • Zvýšená únava.
 • Bolesť v končatinách alebo chrbte, ktorá sa pri námahe zhoršuje.
 • Znížená pohybová aktivita.

Osteoskleróza bedrového kĺbu sa prejavuje konštantnou bolesťou, ktorá sa vyskytuje pri dlhodobom sedení alebo chôdzi, ktorá sa šíri do oblasti krížovej kosti. Ak neznížite zaťaženie dolných končatín, v budúcnosti sa situácia môže zhoršiť, pretože existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku zlomenín. Potom bude klinický obraz oveľa jasnejší..

Pri zápalových ochoreniach sú možné ďalšie príznaky sprevádzajúce osteosklerózu: sčervenanie kože, opuch, bolesť pri palpácii. Degeneratívne choroby sa vyznačujú stuhnutosťou a drvením kĺbov, v mnohých prípadoch sa vyvíja stuhnutosť a objavujú sa deformácie kostí..

Ak je postihnutá chrbtica, stáva sa spoločným znakom osteosklerózy kyphotická deformita chrbtice, napríklad kyphosis alebo lordóza. Zahusťovanie kostí, ktoré sprevádza herniované disky, je dôležitým faktorom pri formovaní kompresnej radikulopatie. Kompresia nervových koreňov je následne sprevádzaná nasledujúcimi príznakmi:

 • Znížená citlivosť.
 • Necitlivosť, brnenie, pálenie.
 • Svalová slabosť.
 • Zmena reflexov šľachy.

Pri dedičných chorobách sa abnormality kostí môžu vyskytovať izolovane, ale častejšie v kombinácii s patológiou iných telesných systémov. Prvé príznaky sa zvyčajne prejavujú v ranom detstve.

Kosti nôh

prevencia

Úplné vyliečenie je možné dosiahnuť iba po transplantácii kostnej drene, v iných prípadoch by sa pacienti mali pravidelne liečiť a mali by sa predchádzať opakovanému výskytu choroby. Pacienti by mali viesť aktívny životný štýl, sledovať svoju stravu, úplne prestať fajčiť a piť alkohol.

Osteoskleróza je patológia, ktorá sa vyvíja súčasne s inými chorobami. Okrem toho môže byť toto ochorenie vrodené alebo získané. Zistené ochorenie je kľúčom k úspešnej liečbe a šťastnému životu pacienta v budúcnosti, takže ak si vo svojom tele všimnete nepohodlie a pretrvávajúcu bolesť, určite by ste sa mali poradiť s lekárom..

Ako identifikovať kostné metastázy?

Najinformatívnejšou diagnostickou metódou na detekciu kostných metastáz je skeletálna scintigrafia, ktorá vám umožňuje presne určiť prevalenciu a stupeň metastáz.

Tento postup je schopný nájsť metastatické formácie v ktorejkoľvek časti ľudskej kostry. Okrem toho je identifikácia šírenia nádorových buniek možná už v počiatočnom štádiu, keď sa začína zjavné porušovanie štruktúr kostí..

Pomocou röntgenového vyšetrenia možno kostné metastázy zistiť iba v štádiu dostatočnej zrelosti sekundárnej tvorby, keď už bola zničená približne polovica kostnej hmoty..

Fotografie metastáz v bedrových kostiach na röntgenovom snímaní

Na druhej strane však takáto diagnóza umožňuje rozlíšiť špecifický typ metastatickej formácie. Svetlo biele škvrny označujú blastové metastázy a šedobiele škvrny označujú lytický typ metastáz.

Diagnostika rádioizotopov alebo scintigrafia kostí sa vykonáva pomocou rádiofarmaka Rezoscan, ktorý sa podáva pacientovi s rakovinou niekoľko hodín pred skenovaním..

Diagnostika môže zahŕňať aj počítačovú tomografiu alebo MRI, identifikáciu resorpčných markerov v moči, krvné testy, atď. Ak sa v hlavových kostiach zistí metastáza, onkológovia odporúčajú dôkladné vyšetrenie všetkých orgánov, aby sa vylúčila pravdepodobnosť ich poškodenia..

etiológie

Osteoskleróza môže byť komplikáciou po určitých chorobách a môže pôsobiť ako primárny patologický proces.

Vývoj tejto choroby môžu spôsobiť nasledujúce etiologické faktory:

 • dlhodobé statické zaťaženie;
 • sedavý spôsob života;
 • nesprávna výživa (v potrave prevažujú rýchle potraviny, polotovary a podobné potraviny);
 • obezita;
 • časté poranenia kostí;
 • nedostatočné rozvinutie svalového korzetu;
 • vrodené alebo získané ochorenia pohybového ústrojenstva;
 • predtým prenesené reumatologické alebo vaskulárne choroby;
 • metabolické poruchy;
 • endokrinné choroby;
 • vek.

Mali by ste zdôrazniť aj choroby, pri ktorých je komplikáciou osteoskleróza rúk alebo iných kĺbov:

 • onkologické choroby, pri ktorých sa metastázy vyskytujú v iných častiach tela;
 • kostná tuberkulóza;
 • Pagetova choroba;
 • osteochondróza krčnej chrbtice;
 • zápalové procesy v kostnom tkanive;
 • melorheostosis.

V niektorých prípadoch zostáva choroba s nevysvetlenou etiológiou..

Prognóza a predpokladaná dĺžka života

Konečná prognóza závisí od miesta primárnej rakoviny.

Ak sa z rakoviny pľúc vytvárajú kostné metastázy, pacient bude žiť asi šesť mesiacov. Ak je primárne zameranie lokalizované v prostate, dĺžka života bude asi 1-3 roky. Ak je zdrojom metastáz do kostných štruktúr rakovina prsníka, potom je predpokladaná dĺžka života približne 1,5 - 2 roky.

Kostné metastázy sú mimoriadne nebezpečné. Ak sa zistí včas, potom existuje vysoká pravdepodobnosť záchrany života pacienta..