Komplikácie rakoviny pažeráka

 • Ultrazvuk brušných orgánov. Štúdia sa vykonáva na identifikáciu vzdialených metastáz.
 • Endoskopické ultrazvukové vyšetrenie. Najinformatívnejší test na určenie hĺbky prieniku do nádoru a prítomnosti metastáz.
 • Počítačová tomografia brucha a hrudníka. Štúdia pomáha vylúčiť prítomnosť metastáz do pľúc a pečene a je tiež užitočná na detekciu prenikania do okolitých orgánov..

 • Laparoskopia a torakoskopia. Štúdie pomáhajú identifikovať metastázy do regionálnych lymfatických uzlín s presnosťou 92%.
 • Pozitrónová emisná tomografia. Štúdia umožňuje identifikovať patologické ložiská so zvýšeným metabolizmom.
 • Histologické vyšetrenie na overenie histologickej štruktúry nádoru.

  liečba

  Metóda liečby rakoviny pažeráka sa volí v závislosti od štádia choroby, veľkosti a umiestnenia nádoru, ako aj od prianí pacienta (mnohí uprednostňujú radikálnejšie metódy liečby)..

  • Všeobecné princípy liečby rakoviny pažeráka
   • Pacienti v štádiu 0, I alebo IIa majú dobré výsledky s chirurgickou resekciou. Chemo a rádioterapia sa významne nezlepšujú.
   • V štádiách IIb a III je miera prežitia so samotným chirurgickým zákrokom významne znížená. Prežitie sa zlepší, keď sa na zníženie objemu nádoru použijú predoperačné ožarovanie a chemoterapia. U pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť chirurgický zákrok, kombinácia rádioterapie a chemoterapie prináša len malé zlepšenie. Samotná rádioterapia a chemoterapia nemajú merateľný účinok.
   • Pacienti s štádiom IV patologického procesu dostávajú iba paliatívnu terapiu.
  • Liečba rakoviny pažeráka
   • chirurgia

    Operabilní pacienti nie viac ako 30 - 35%.

    Zvyčajne sa vykonáva medzisúčetová ezofagektómia a tvorba umelého pažeráka.

    • Indikácie pre chirurgickú liečbu
     • Vek menej ako 70 rokov.
     • Nedostatok údajov pre metastázy.

     Takíto pacienti sú zvyčajne menej ako 1/3 všetkých diagnostikovaných prípadov rakoviny pažeráka. Prevádzková úmrtnosť 10%.

    • Kontraindikácie pri chirurgickej liečbe -
     • Metastázy lymfatických uzlín - N2 (celiakálne, krčné alebo supraclavikulárne) alebo parenchymálne orgány (pečeň, pľúca).
     • Penetrácia do susedných orgánov (rekurentný hrtanový nerv, tracheobronchiálny strom, aorta, perikard).
     • Závažné komorbidity (napr. Kardiovaskulárne ochorenie), ktoré môžu byť počas operácie život ohrozujúce.
     • Pred operáciou sa starostlivo vyhodnotí funkcia dýchacích ciest a kardiovaskulárneho systému. FEV1 menej ako 1,2 la ejekčná frakcia ľavej komory menšia ako 40% sú relatívne kontraindikácie pre chirurgický zákrok.
    • Esophagoectomy

     Resekcia pažeráka (ezofagektómia) je hlavnou liečbou rakoviny pažeráka. V súčasnosti sa používa iba ako metóda radikálnej liečby a nepoužíva sa ako paliatívna metóda, pretože existuje mnoho ďalších metód na liečbu dysfágie..

     Ezofagektómiu je možné vykonať uzatvoreným spôsobom pomocou prístupu cez otvor pažeráka s brušným alebo hrudným rezom (transhiatálna ezofagektómia - TCE)) alebo prostredníctvom brušného alebo pravého hrudného prístupu (transtorakálna ezofagotómia - TTE))..

     Hlavnou výhodou TCE je neprítomnosť rezov na hrudníku, ktoré zvyčajne predlžujú dobu zotavenia a zhoršujú stav pacientov s oslabenou respiračnou funkciou.

     Po odstránení pažeráka je kontinuita gastrointestinálneho traktu zabezpečená žalúdočnými tkanivami.

     Niektorí autori sa domnievajú, že hodnota TCE ako onkologickej operácie je pomerne nízka, pretože časť operácie sa vykonáva bez priameho pozorovania a súčasne sa odstraňuje menej lymfatických uzlín ako pri TTE. Viaceré retrospektívne a dve prospektívne štúdie však nepreukázali žiadny rozdiel v prežití pacienta v závislosti od typu vykonaného chirurgického zákroku. Prežitie je silne ovplyvnené fázou a časom operácie.

      Transthorakálna ezofagotómia (TTE).

     Poloha pacienta: ležiaca na operačnom stole. Vkladá sa arteriálny katéter, centrálny venózny katéter, Folly katéter a endotracheálna trubica s dvojitým lúmenom. Antibiotiká sa podávajú pred operáciou. Urobí sa rez v strednej línii. Po vyšetrení brušnej dutiny na metastázy (ak sa metastázy nájdu, operácia nepokračuje), sa mobilizuje žalúdok. Zachová sa pravá žalúdočná a pravá gastroepiploidná artéria, zatiaľ čo krátke žalúdočné tepny a ľavá žalúdočná tepna sa zachovajú. Potom sa mobilizuje gastroezofágové spojenie a zväčšuje sa otvor pažeráka. Uskutočňuje sa pyloromyotómia, jejunostómia sa umiestni na zaistenie výživy pacienta v pooperačnom období. Po šití brušného prístupu sa pacient presunie do ležiacej polohy na ľavej strane a v piatom medzikontálnom priestore sa uskutoční posterolaterálny rez. Žila azygos je vystavená, aby sa zabezpečila úplná mobilizácia pažeráka. Žalúdok prechádza do hrudnej dutiny a exciduje sa 5 cm pod gastroezofageálnym spojom. Medzi pažerákom a žalúdkom sa vytvára anastomóza. Potom sa zošíva hrudník.

     Technika transhiatálnej esafagotómie (TCE).

     Predoperačná príprava je podobná ako v prípade TTE, s tou výnimkou, že namiesto dvojprúdu je nainštalovaná endotracheálna trubica s jedným lúmenom. Krk je pripravený ako operačné pole. Brušná časť operácie je rovnaká ako v prípade TTE. Potom sa urobí rez 6 cm na ľavej strane krku. Vnútorná krčná žila a krčná tepna sa laterálne stiahnu, pažerák sa oddelí zadne od priedušnice. Aby sa predišlo poškodeniu ľavého opakujúceho sa hrtanového nervu, mechanické navíjače sa nepoužívajú na tracheálne stiahnutie. Potom, po resekcii proximálneho žalúdka a hrudného pažeráka, sa zvyšok žalúdka nechá prejsť zadným prostredným médiom na úroveň zachovaného pažeráka. Odstránením drenážnej trubice na povrch krku sa vytvorí anastomóza. Štrbiny sú uzavreté.

     Výhody minimálne invazívnych techník.

     Použitie laparoskopických a torakoskopických techník prinieslo revolúciu v liečbe benígnych ochorení pažeráka, ako je achalázia a gastroezofageálna refluxná choroba. V porovnaní s otvorenou chirurgiou je pobyt v nemocnici kratší a doba pooperačného zotavenia je dlhšia. V blízkej budúcnosti budú tieto techniky hrať dôležitú úlohu pri liečbe rakoviny pažeráka, ktorá zníži počet komplikácií z dýchacieho a kardiovaskulárneho systému..

    • Pooperačné riadenie pacienta
     • Priemerná dĺžka pooperačného nemocničného pobytu 9-14 dní.
     • Pacienti zvyčajne trávia noc po operácii na jednotke intenzívnej starostlivosti.
     • Pacienti majú byť extubovaní okamžite po operácii, ale ak dôjde k akejkoľvek respiračnej abnormalite, je okamžite vykonaná mechanická ventilácia. Komplikácie z dýchacích ciest (napr. Atelektáza, pleurálny výpotok, pneumónia) a kardiovaskulárnych (srdcové arytmie) sa zvyčajne vyvíjajú v prvých dňoch pooperačného obdobia..
     • Ak sú hlavné ukazovatele respiračného a kardiovaskulárneho systému normálne, pacienti sú presunutí z jednotky intenzívnej starostlivosti na chirurgické oddelenie..
     • Kŕmenie jejunostómiou sa začína 1. deň po operácii. Čítať viac: Lekárska výživa pacientov po operácii pažeráka.
     • Šiesty deň po operácii sa uskutoční štúdia, aby sa skontrolovala konzistencia stehov.
     • Ak nedôjde k porušeniu, pacientovi sa podáva orálna výživa.
     • Ak dôjde k zlyhaniu stehu, drenážne trubice sa ponechajú na svojom mieste a výživa sa dodáva s jejunostómiou, až kým sa stehy úplne nezavrú..
    • Pooperačné komplikácie

     Komplikácie sa vyskytujú asi u 40% pacientov.

     • Medzi respiračné komplikácie (15 - 20%) patrí atelektáza, pleurálny výpotok a zápal pľúc.
     • Medzi komplikácie kardiovaskulárneho systému (15 - 20%) patria srdcové arytmie a infarkt myokardu.
     • Septické komplikácie (10%) zahŕňajú infekciu rán, anastomotické zlyhanie a zápal pľúc.
     • Anastomotické zúženie môže vyžadovať dilatáciu (v 20% prípadov).
     • Miera úmrtnosti závisí od funkčného stavu pacienta, ako aj od skúseností operačného lekára a chirurgického tímu. Ukazovateľom dobrej úrovne operácií pažeráka pri rakovine pažeráka je intraoperačná úmrtnosť menšia ako 5%. Až na zriedkavé výnimky sa táto úroveň dosahuje iba vo veľkých chirurgických centrách..
     • V dôsledku nedostatočných stehov môže dôjsť k úniku do hrudnej dutiny, čo môže viesť k rozvoju sepsy a smrti..
    • Ďalšie ambulantné riadenie pacientov

     Pacienti sú vyšetrení chirurgom 2 a 4 týždne po chirurgickom zákroku a následne každých 6 mesiacov onkológom.

     Väčšina pacientov sa vráti na svoju normálnu úroveň aktivity do 2 mesiacov.

     Pacienti sú vyšetrení endoskopiou a počítačovou tomografiou krku, hrudníka a brucha v 6-mesačných intervaloch počas 3 rokov a potom ročne.

    Paliatívna chirurgia

    Cieľom paliatívnej starostlivosti je znížiť stupeň obštrukcie pažeráka, aby sa umožnil perorálny príjem potravy. Obštrukcia pažeráka môže byť významná so zvýšenou slinivosťou a opakovanou aspiráciou..

    Používa sa manuálna dilatačná terapia (bougienage), umiestnenie sondy, radiačná terapia, laserová fotokoagulácia a fotodynamická terapia. V niektorých prípadoch je potrebná inštalácia jejunostómie. Úľava po dilatacii pažeráka obvykle netrvá dlhšie ako niekoľko dní. Flexibilné sieťové kovové stenty sú účinnejšie na udržanie priechodnosti pažeráka. Niektoré modely potiahnuté plastom sa používajú na zatváranie tracheoezofageálnych fistúl a pri niektorých modifikáciách sa používa ventil, ktorý zabráni refluxu, ak sa stent umiestni blízko dolného zvierača pažeráka..

    Endoskopická laserová terapia sa môže použiť na paliatívne liečenie dysfágie. V tomto prípade je kanál spálený v nádorovom tkanive, aby sa obnovila priechodnosť. Dá sa opakovať podľa potreby.

    Fotodynamická terapia využíva Photofrin II, Porfimer Sodium alebo Dihematoporfyrin Ether (DHE), ktoré sú absorbované tkanivami a pôsobia ako fotosenzibilizátor. Keď je laserový lúč zameraný na nádor, táto látka uvoľňuje kyslíkové radikály, ktoré ničia nádorové bunky. Pacienti podstupujúci fotodynamickú terapiu by sa mali vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu po dobu 6 týždňov po liečbe, pretože koža je senzibilizovaná na slnečné svetlo.

    Pri pokročilej rakovine nie je röntgenová terapia účinná, pri lokalizovanej rakovine môže znížiť dysfágiu. Tento spôsob liečby sa však vyznačuje veľkým počtom vedľajších účinkov a používa sa zriedka..

   Nechirurgické ošetrenie

   Nechirurgické terapie sa bežne používajú u pacientov s karcinómom pažeráka, ktorí sú na chirurgický zákrok kontraindikovaní.

   Cieľom terapie je zmierniť prejavy dysfágie a obnoviť schopnosť jesť..

   Neexistuje žiadna najlepšia metóda paliatívnej starostlivosti pre každú situáciu. U väčšiny pacientov je na udržanie priechodnosti pažeráka potrebných niekoľko paliatívnych postupov (pozri paliatívnu starostlivosť). Najvhodnejšia metóda paliatívnej starostlivosti by mala byť prispôsobená každému pacientovi individuálne, v závislosti od charakteristík nádoru, preferencií pacienta a individuálnych charakteristík identifikovaných lekárom..

    chemoterapia

   Chemoterapia ako nezávislý spôsob liečby sa používa v obmedzenej miere. Malé a krátkodobé zlepšenie dosahuje iba malý počet pacientov. Nenašli sa žiadne významné preferencie pre lieky na chemoterapiu.

   Najbežnejšie používané sú cisplatina (Blastolem, Platidiam, Platinol, Cytoplatina), fluóruracil (Flurox, 5-fluóruracil-Ebeve, Fluorouracil-LENS), mitomycín (Vero-Mitomycín, mitomycín C, Mitomolemycin-S Kiova) (Doxrimublastvo)., Doxorubifer, Doxorubicin-Teva, Kelix, Rastocin), bleomycín (Blenamax, bleomycetín hydrochlorid, Bleocin), metotrexát (Vero-Methotrexát, Methotrexát-Ebeve)..

   Žiarenie a iné terapie

   Radiačná terapia je účinná pri zmiernení dysfágie asi u 50% pacientov.

   U pacientov s pokročilým štádiom ochorenia poskytuje dobré výsledky kombinácia chemoterapie a rádioterapie..

   Laserová terapia pomáha dosiahnuť zlepšenie dysfágie u 70% pacientov. Na zachovanie lúmenu je potrebné opakovať liečebné cykly.

   Intubácia flexibilným kovovým stentom, ktorý je endoskopicky zavedený, pod fluorografickou kontrolou. Táto metóda udržuje lúmen pažeráka otvorený a je zvlášť užitočný v prítomnosti tracheoezofágových fistúl..

   Fotodynamická terapia je veľmi sľubná nechirurgická metóda liečby. Predpísané sú fotosenzibilizujúce lieky, ktoré sú selektívne adsorbované malígnymi tkanivami. Potom je oblasť vystavená priamemu svetelnému žiareniu, fotosenzibilizátor sa rozkladá na voľné radikály, ktoré priamo poškodzujú nádorové tkanivo. Vedľajšími účinkami fotodynamickej terapie je tvorba zúžení pažeráka u 34% pacientov.

   Karcinóm pažeráka

   Jedným z najbežnejších ochorení súvisiacich s pažerákom je rakovina. Rakovina pažeráka je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje malígnym novotvarom (nádorom), pozostávajúce z atypických (mutovaných) buniek epitelu pažeráka. Spomedzi všetkých patológií tejto časti tela patrí medzi najčastejšie diagnostikované rakoviny.

   Kód ICD-10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb desiatej revízie) obsahuje informácie o chorobe pod kódovou hodnotou C15 (zhubné nádory pažeráka)..

   Koncepcia a štatistika

   Pažerák je dutá trubica, ktorej stena je vyrobená zo svalových vlákien pokrytých sliznicami. Vďaka sliznici jedlo ľahko prúdi z hrtanu do gastrointestinálneho traktu. Prenikanie potravy je hlavným účelom pažeráka v ľudskom tele. Vychádzajúc z hrdla v krčnej oblasti pažer prechádza cez mediastinum do žalúdka. U dospelých je dĺžka pažeráka v závislosti od výšky až 30 centimetrov.

   Je obvyklé rozlišovať tri časti orgánu:

   • krčná časť;
   • časť hrudníka;
   • brucho.

   Rozdelenie umožňuje presnejšie určiť lokalizáciu patologických procesov v tele pažeráka a zvoliť optimálnu liečbu identifikovaných chorôb..

   Väčšinou sú zástupcovia mužov chorí. Pomer chorých mužov a žien je 3: 1, tj 75% pacientov s diagnostikovanou patológiou sú muži. Je to do značnej miery spôsobené skutočnosťou, že muži majú zvýšený vplyv škodlivých environmentálnych faktorov ako ženy..

   Ochorenie sa diagnostikuje v starobe, keď je osoba už 60 rokov. Vo všeobecnom množstve onkologických patológií je rakovina pažeráka zriedkavá. Ak sa choroba vyskytne pred určeným vekom, príčinou takejto rakoviny je sekundárne zameranie inej onkológie. Riziko u dospelých je vyššie ako u detí, pretože sú náchylnejšie na vplyv škodlivých environmentálnych faktorov.

   Štatistické ukazovatele naznačujú závažnosť tohto onkologického procesu. Pri včasnej diagnóze patologického procesu je miera prežitia do 5 - 6 rokov. Ak sa diagnostikuje v treťom a štvrtom (terminálne štádiá patologického procesu), dĺžka života bude od 5 do 7 mesiacov.

   Základom na vypracovanie predpovede je geografia šírenia sekundárnych ohnísk rakoviny v tele. Metastáza sa vyskytuje vo vysokej miere a ovplyvňuje životne dôležité orgány tela za niekoľko mesiacov.

   Rôzne sprievodné patológie závisia od toho, ktoré orgány sú onkológiou ovplyvnené. Tieto choroby si často nárokujú životy pacientov s rakovinou skôr, ako sa ochorenie samotné stane. Mnoho pacientov zomiera na rakovinu v pokročilých formách patológie.

   V súvislosti s uvedenými okolnosťami je dôležité ochorenie včas identifikovať. Hlavné nebezpečenstvo vyplýva zo skutočnosti, že rakovina je najprv skrytá. Komplexný účinok symptómov na život pacienta vám však umožňuje včas sa poradiť s lekárom, aby ste dostali kvalifikovanú lekársku starostlivosť..

   Liečba onkologického procesu najvyššej kvality je zabezpečená v Izraeli.

   Klasifikácia rakoviny pažeráka

   Klasifikácia zhubného nádoru je vytvorená podľa nasledujúcich divízií:

   • v závislosti od primárnej lokalizácie nádoru;
   • v závislosti od štruktúry buniek;
   • v závislosti od smeru rastu nádoru;
   • podľa stupňa diferenciácie.

   V závislosti od primárneho umiestnenia nádoru

   V súlade s touto klasifikáciou existujú:

   1. Rakovina krčka pažeráka (pravdepodobnosť diagnózy je 4-9%).
   2. Rakovina hrudného pažeráka (pravdepodobnosť detekcie rakoviny primárnou lokalizáciou v tejto oblasti je 20 - 45%).
   3. Rakovina brušného pažeráka (v oblasti brucha odborníci detegujú nádor s pravdepodobnosťou výskytu primárneho nádoru 20 - 60%).
   4. Rakovina v oblasti srdcového zvierača (rakovina pažeráka) - pravdepodobnosť je 20%.

   Táto klasifikácia je nevyhnutná na vytvorenie ďalších opatrení lekárov na diagnostikovanie a predpísanie vhodnej liečby špecifického nádoru. Diagnostické zariadenie, ktoré bude študovať túto oblasť, bude možné nastaviť len s vedomím presného umiestnenia primárneho zamerania.

   • horná tretia rakovina;
   • rakovina strednej tretiny;
   • nižšia tretia rakovina.

   V závislosti od štruktúry buniek

   Vedci označujú túto klasifikáciu za morfologickú. V súlade s tým sa zisťujú nasledujúce formy rakoviny:

   Adenokarcinóm je závažný typ onkológie, ktorý pochádza z žľazového tkaniva umiestneného v blízkosti ľudského žalúdka. Ťažkosti so zvýšenou agresivitou rýchlo napredujú. Včasný nástup metastáz do najbližších a vzdialených lymfatických uzlín a krvných ciev pacienta. Sliznica pažeráka je poškodená.

   Častejšou formou je spinocelulárny karcinóm. Rastie, poškodzuje epitelové zloženie orgánu a pokračuje s menšou agresivitou. Vyznačuje sa dlhou asymptomatickou periódou vývoja. Začína sa šíriť sekundárne ložiská (metastázy) najskôr v tretej etape vývoja. Ďalšie kritériá klasifikácie sú:

   1. Podľa stupňa invázie sa rozlišuje povrchový a hlboko invazívny spinocelulárny karcinóm. Povrchový typ spinocelulárneho karcinómu má pri vykonávaní liečby najpriaznivejšiu prognózu, pretože ovplyvňuje iba povrchové tkanivá pažeráka a vyzerá ako erózna štruktúra povrchu alebo plakov. U hlboko invazívneho typu spinocelulárneho karcinómu má primárny nádor štruktúru húb podobnú formácii a prehlbuje sa do tkanív nachádzajúcich sa pod ňou.
   2. Stupeň keratinizácie nádoru na keratinizujúce a neerateratizujúce typy spinocelulárneho karcinómu. Pri nekeratinizujúcom type skvamocelulárneho karcinómu dochádza k zúženiu lúmenu pažeráka, v dôsledku čoho je pre pacienta ťažké prehltnúť jedlo. Keratinizujúca rakovina je nebezpečná predovšetkým vysokým rizikom nekrózy tkanív, na ktorej bola vytvorená a z ktorej pozostáva..

   Najmenej bežné typy rakoviny sa tiež rozlišujú osobitne v súlade s touto klasifikáciou:

   V závislosti od smeru rastu nádoru

   V smere rastu má nádor pažeráka túto klasifikáciu:

   • Exofytický typ - stúpa nad sliznicu a blokuje pažerák (infiltrácia rakoviny).
   • Endofytický typ - nádor tvorený vo vnútri tkanív pažeráka a majúci invazívny smer rastu (tj hlbšie do tkaniva orgánu)..
   • Zmiešaný typ - novotvary majú znaky exofytického a endofytického smeru. Ovplyvnené sú všetky vrstvy tkanív orgánov.

   Podľa stupňa diferenciácie

   Rýchlosť rastu, agresivita a metastáza nádoru priamo závisí od diferenciácie. Podľa tohto kritéria je obvyklé rozlišovať typy rakoviny pažeráka:

   • vysoko diferencované;
   • mierne diferencované;
   • zle rozlíšené.

   Tento druh má najagresívnejší charakter a rýchlo sa vyvíja. Vzhľad sekundárnych ohnísk sa vytvára v 2 fázach vývoja. Najnepriaznivejšia prognóza liečby a prežitia. Zvýšená úroveň bolesti pred smrťou.

   Etapy vývoja patológie

   V klasickom chápaní onkologického procesu je zvyčajné rozlišovať 4 štádiá jeho vývoja v závislosti od veľkosti počiatočného nádoru tvoreného v tkanivách pažeráka, prítomnosti distribučného systému sekundárnych ohnísk a šírky ich distribúcie v orgánoch blízko a ďaleko od primárnej lokalizácie..

   Prvá etapa onkologického procesu

   Vo väčšine prípadov je úplne asymptomatická, v tomto štádiu je ochorenie zriedkavo detekované. V tomto stave sa často uchováva na dlhú dobu (trvanie konzervácie nádoru trvá roky). Veľkosť nádoru nepresahuje 3 milimetre. Nie sú tvorené sekundárne ložiská. Neboli zistené žiadne prípady prehltnutia potravy a vody. Ak je choroba diagnostikovaná v tomto štádiu, 95% prípadov liečby je úspešných..

   Druhá fáza onkologického procesu

   S prechodom do druhej fázy začína proces invázie do svalových vrstiev. Objavujú sa prvé príznaky, ktoré sú charakteristické pre onkológiu konkrétnej lokalizácie. Lúmen pažeráka sa zužuje, pacient začína mať problémy s implementáciou funkcií prehĺtania.

   Druhé štádium patológie je charakterizované objavením sa prvej symptomatológie. V dôsledku objavenia sa prvého výrazného príznaku je väčšina prípadov rakoviny diagnostikovaná presne počas tohto obdobia rastu malígnej onkológie. Ale keď je nádor lokalizovaný výlučne v pažeráku, choroba odhalí pozitívnu dynamiku liečby a priaznivú prognózu prežitia..

   Tretia fáza onkologického procesu

   Keď sa začne fáza 3, začne sa výrazné zvyšovanie príznakov onkologického procesu v predchádzajúcich štádiách. Nádor začína intenzívne vytvárať sekundárne ložiská onkológie. Vďaka svojej veľkosti zaberá veľké množstvo miesta vo vnútri pažeráka. Proliferácia týchto bunkových štruktúr je pozorovaná v proximálnych orgánoch a regionálnych lymfatických uzlinách a krvných cievach pacienta s rakovinou u ľudí..

   Geografia ich distribúcie zatiaľ neovplyvňuje vzdialené vitálne orgány a tkanivá. Medzi susedmi je myokard a pľúca. Keď sa rakovina šíri do týchto oblastí, môžu sa objaviť nové príznaky, ktoré sa týkajú postihnutých orgánov. Napríklad infarkt myokardu (akútna nekróza srdcového tkaniva) alebo konštantná dýchavičnosť dokonca aj v pokoji (čo je typické pre druhé alebo tretie štádium onkológie dýchacieho systému pacienta)..

   Proces vývoja sekundárneho ohniska zodpovedá vývoju primárneho nádoru malígnych vlastností a inscenácia zostáva.

   S vývojom patologického stavu sa prognóza prežitia a liečby prudko zhoršuje. V závislosti od klasifikačných vlastností nádoru je prah prežitia 1-6 rokov. Je takmer nemožné vyliečiť rakovinu 3. fázy.

   Štvrtá fáza onkologického procesu

   Posledné 4 štádium vedeckej komunity sa nazýva terminál. Vyznačuje sa maximálnym rozvojom príznakov. Nádor sa už rozšíril nielen do pažeráka, ale aj do okolitých orgánov a tkanív. Zároveň sa metastázy zaznamenávajú vo vzdialených lymfatických uzlinách. Lúmen pažeráka je tak zúžený, že orgán nie je schopný fungovať. Výživa sa musí podávať výhradne sondou.

   Bolestivé pocity v postihnutých orgánoch sú intenzívne, nepretržité. Štandardné lieky proti bolesti steroidov tu nepomáhajú. Na zníženie bolesti sa uchyľujú k užívaniu drog. Liečba má paliatívny charakter a je zameraná na zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života chorého, ako aj na jeho predĺženie v priebehu času. V tejto fáze nie je rakovina vyliečená pre svoju hlavnú príčinu..

   Symptómy sú doplnené neustálym výskytom sprievodných chronických patológií, čo predstavuje ďalšie nebezpečenstvo na záchranu života pacienta..

   Depresívny psychoemotačný stav pacienta sa prehlbuje. Existuje podráždenosť a narušenie ľudského nervového systému. Je pravdepodobné, že dôjde k poruchám vedomia, pamäti, koordinácii v priestorovej orientácii. Pozoruje sa pravidelná strata vedomia pacienta. Tieto neurologické poruchy naznačujú, že metastázy vstúpili do ľudského mozgu..

   Po začiatku štvrtej fázy prah prežitia nepresiahne jeden rok života.

   Klasifikácia TNM

   Tento typ klasifikácie stagingu sa vzťahuje na medzinárodný systém, ktorý sa používa pri diagnostike onkológie vo všetkých krajinách sveta vrátane Ruskej federácie. Pri vykonávaní diagnostických postupov sa konkrétnemu stupňu pridelí kódovanie v súlade s medzinárodnými kritériami.

   Klasifikátor "T" má veľa spoločného s veľkosťou pôvodného nádoru:

   • Tx - nedostatočné informácie na vyhodnotenie primárneho nádoru;
   • TO - nenašiel sa žiadny primárny nádor;
   • Tis - prekancerózne štádium patológie;
   • T1 - nádor rastie do steny pažeráka až po submukózu;
   • T2 - nádor rastie do steny pažeráka do svalovej vrstvy;
   • T3 - nádor rastie do steny pažeráka pred adventitiou;
   • T4 - nádorový proces sa šíri do susedných orgánov.

   N - regionálne lymfatické uzliny:

   • Nx - nedostatočné údaje na vyhodnotenie regionálnych lymfatických uzlín;
   • N0 - metastázy do regionálnych lymfatických uzlín neboli nájdené;
   • N1 - detekujú sa metastázy do regionálnych lymfatických uzlín.

   M - vzdialené metastázy:

   • Mx - nedostatok informácií na určenie vzdialených metastáz;
   • M0 - neboli nájdené vzdialené metastázy;
   • M1 - detekujú sa vzdialené metastázy.

   Pochopenie tejto klasifikácie umožňuje na základe dostupných vedeckých lekárskych údajov a štatistických štúdií primerane posúdiť riziko ďalšieho rozvoja onkologického ochorenia a urobiť prognózu týkajúcu sa prežitia pacienta v prirodzenom vývoji patologického procesu..

   metastáza

   Metastáza je proces objavenia ohnísk sekundárneho vývoja patologického onkologického procesu. So zvýšenou agresivitou nádoru môžu byť sekundárne ložiská tvorené už v druhom štádiu patologického stavu a môžu byť prítomné v lymfatických uzlinách a krvných cievach najbližšie k počiatočnému nádoru..

   Rakovina s metastázami je menej liečiteľná.

   Lymfatická sieť uzlov v blízkosti pažeráka je vysoko rozvinutá a spôsobuje aktívny rast onkologických fokusov sekundárneho nádoru. Počas počiatočného procesu metastázy sú postihnuté hlboké vrstvy svalového tkaniva pažeráka a blízke ľudské orgány (srdce, pľúca)..

   S ďalším procesom metastázovania do porážky vzdialených orgánov a tkanív človeka sa pravidelne zaznamenáva zásah metastáz do pečeňových a kostných tkanív tela. Distribučná schéma závisí od mnohých faktorov.

   Stupeň metastázy a jej rýchlosť závisí od stupňa diferenciácie nádoru a od typu. Keď sa metastázy šíria do mozgu, ľudia nežijú dlhšie ako 2 až 3 mesiace. Po tomto príde biologická smrť..

   Príznaky patologického javu

   Závažnosť symptómov vývoja patológie závisí od štádia. V počiatočných štádiách môže byť ochorenie asymptomatické. Pacient nepociťuje negatívne zmeny v tele. Ku koncu prvej etapy vzniká komplex prejavov, charakteristický pre všetky typy onkologických patológií. Prvé prejavy v počiatočných fázach:

   • celková slabosť v tele;
   • chronický pocit únavy;
   • bledú pokožku;
   • subfebrilný nárast telesnej teploty na 37,1 - 37,8 stupňov Celzia;
   • prejav horúčky nízkej kvality.

   Vyššie opísané príznaky sú charakteristické pre veľké množstvo patologických javov a pacienti ich zriedkavo interpretujú pomocou onkologického procesu. Preto zriedka vyhľadávajú kvalifikovanú lekársku starostlivosť a diagnostické postupy. V tomto ohľade je rakovina preukázaná na začiatku neskorších fáz procesu..

   V priebehu času sa vyvíjajú miestne príznaky patológie, ktoré zahŕňajú predovšetkým:

   • Dysfágia - hlavný výrazný príznak, znamená porušenie funkcie prehĺtania vody a jedla. Závažnosť závisí od štádia javu.
   • Pri rakovine pažeráka sa nepríjemné bolestivé pocity objavujú vo forme rezov v retrosternálnom priestore.
   • Pocit nekonzumovaného jedla v pažeráku.
   • Vzhľad kašľa, vykašliavanie.
   • Bolesť pri pokuse prehĺtať jedlo.

   S postupom času a zväčšením veľkosti nádoru je ťažké jesť v časti, kde sa nádor vytvoril. Pri prechode cez miesto lokalizácie nádoru sa jedlo drží na stenách pažeráka. Spočiatku hovoríme o veľkých, nešuhnutých kúskoch tuhého jedla, potom sa aj hrdlo dobre uviazne v hrdle. Neskôr sa do žalúdka dostane ťažká voda. V tejto súvislosti existuje u ľudí prirodzený proces patologického úbytku telesnej hmotnosti. Pozoruje sa zvracanie a nevoľnosť, vyskytuje sa pravidelné grganie a zvyšuje sa proces slinenia. V dôsledku dysfágie je znížená schopnosť prehltnúť nadbytočné slín.

   Poruchy stravovania spôsobujú vyčerpanie ľudského tela, výskyt anémie, neustály zlý dych, plak na jazyku.

   Na začiatku rozpadu nádoru sa vytvárajú príznaky intoxikácie tela. Otrava všetkých ľudských orgánov a systémov nastáva. Na strane pacienta je apatia a podráždenosť.

   Ak sú zásobujúce krvné cievy poškodené, dochádza k zvracaniu krvných častíc. Intenzita pocitov bolesti sa zvyšuje.

   Hlas sa stáva hluchým a zhlukom. Rakovina začína vyvolávať zápalové procesy v dýchacom systéme. Môže to spôsobiť chronickú pneumóniu, absces, pľúcnu gangrénu. V druhom prípade sa musí vykonať núdzové odstránenie postihnutého orgánu, ak je postihnutý iba jeden pľúca. Pri bilaterálnej gangréne musí byť pacient po zvyšok dní v umelej ventilácii. Spontánne dýchanie nie je možné.

   Príznaky rakoviny sú tiež doplnené konštantnou dýchavičnosťou, viditeľnými zmenami a opuchom tkaniva v oblasti kľúčnej kosti..

   V dôsledku blízkeho umiestnenia mediastinálnej oblasti a zvláštností nervových centier tejto oblasti tela je pravdepodobné narušenie činnosti sympatického nervového systému pacienta. Príčinou je narušenie reakcie na svetlo zo strany žiakov, ich neobvyklé zúženie, poklesnutie viečok, červený odtieň kože na tvári pacienta..

   Príčiny onkológie pažeráka

   Nebolo možné identifikovať hlavnú spúšťaciu príčinu onkologického procesu. Vedci na základe štatistických a vedeckých výskumných lekárskych údajov dokázali identifikovať rizikové faktory, ktoré pri dlhodobej expozícii zvyšujú riziko patologického procesu..

   Ak osoba spĺňa kritériá pre špecifický faktor, je zaradená do rizikovej skupiny so zvýšenou pravdepodobnosťou rozvoja onkológie pažeráka. Aby ste mohli určiť onkologický malígny proces vo fáze formovania a včas začať s liečebnými procedúrami, budete musieť pravidelne absolvovať špecializované lekárske vyšetrenia..

   Hlavné príčiny výskytu:

   1. Anomálie ľudského genotypu. Pri vykonávaní moderných výskumných metód bolo možné identifikovať mutačný gén p53. V prítomnosti tohto génu vznikajú atypické proteínové zlúčeniny a riziko rozvoja onkologickej patológie v procese života ľudského tela sa výrazne zvyšuje. V prítomnosti tohto génu sa vyskytuje počiatočný účinok na tkanivá pažeráka a čreva. Epitel mutuje, čo vedie k malígnej forme onkológie. Štatistiky ukazujú, že riziko sa zvyšuje, ak predchádzajúce generácie mali tento druh onkológie.
   2. Zvýšené hladiny podkožného tuku v tele (obezita druhého a tretieho stupňa). Tento faktor môže spustiť nástup pažeráka. V dôsledku zápalových reakcií sa v pažeráku tvoria atypické tkanivá..
   3. Ľudský papilomavírus. Niektoré kmene tohto vírusu ovplyvňujú genotyp tkanív, čo vedie k atypickosti a výskytu onkologických patológií..
   4. Nedostatok dostatočného množstva vitamínov skupiny „B“, „A“ a „C“. Vedecky sa tento stav nazýva nedostatok vitamínu. S nedostatkom týchto komplexov vitamínov dochádza v bunkách orgánov k narušeniu životne dôležitých metabolických procesov, čo je rizikový faktor výskytu onkológie..
   1. Poranenie pažeráka v dôsledku pokusu prehltnúť jedlo, ktoré je príliš tvrdé alebo nie je určené na použitie (rozbité sklo, malé kovové a plastové predmety), ako aj mechanický dopad na pažerák (úder). Takéto zranenia zvyšujú riziko procesov mutácie v poškodených tkanivách..
   2. Pitie alkoholu po dlhú dobu vo veľkých množstvách prispieva k konštantnej intoxikácii tela. V procese intoxikácie je narušená práca všetkých životne dôležitých orgánov a metabolických procesov v tele a tiež sa znižuje úroveň ľudského imunitného systému, čo vedie k rôznym patológiám vrátane onkológie..
   3. Pažerák páli horúce jedlo, horúce nápoje, pary a chemikálie. Napríklad, ak je pažerák spálený alkalickými výrobkami (mydlo sa dostane do úst), rakovina sa môže rozvíjať niekoľko rokov po ňom..
   4. Používanie tabakových výrobkov. Pri vdýchnutí tabakového dymu, dokonca aj pri pasívnom fajčení, telo asimiluje karcinogény a ďalšie škodlivé chemikálie, ktoré vyvolávajú rozvoj onkologickej patológie..
   5. Nesprávna výživa - pravidelná konzumácia korenených, tučných a ťažkých potravín, ktoré neustále dráždia sliznicu pažeráka a prispievajú k patologickým zmenám v bunkovej štruktúre pažeráka..
   6. Pravidelné vystavenie stresovým situáciám.

   Najčastejšie je na začiatok patológie potrebný kombinovaný vplyv vyššie uvedených rizikových faktorov. Pri výskyte prvých príznakov onkológie je nevyhnutné pomocou diagnostických postupov skontrolovať svoje zdravie. Na zníženie rizika sa používa vhodná prevencia.

   diagnostika

   Diagnostika je nevyhnutná pre správny výber liečebných metód pre pacienta. Tieto metódy závisia od klasifikovaných charakteristík vývoja onkológie, ktoré sa stanovili počas diagnostických postupov..

   Medzi hlavné metódy štúdia onkológie pažeráka patrí:

   • Klinické analýzy, ktoré zahŕňajú štúdie krvných biomateriálov (CBC, biochemické, pre nádorové markery), klinickú analýzu moču.
   • Štúdie na röntgenovom prístroji (často predpísané pomocou kontrastnej látky, ktorá umožňuje vidieť lúmen pažeráka, izolovať atypické bunky, ako je to možné pri použití kontrastu, určiť presnú polohu nádoru).
   • Ultrazvukové vyšetrenie (ultrazvuk) je najbezpečnejším typom. Úplne neinvazívne, bez ožarovania a bezbolestné. Neexistujú žiadne negatívne účinky na zdravie. Je založená na princípe rozdielu v odrazoch nízkofrekvenčných zvukových vĺn. Z tohto dôvodu sa na monitore ultrazvukového stroja vytvára obraz vnútornej štruktúry tela.
   • Ezofagoskopia je postup na vizuálnu kontrolu pažeráka vďaka tenkej trubici s kamerou na konci. Vďaka trubicovému zariadeniu je možné odobrať materiál na biopsiu.
   • Výskum pomocou tomografu. Patria sem počítačová tomografia a magnetická rezonancia. Tieto výskumné metódy sú navrhnuté tak, aby určovali štruktúru nádoru, jeho typ a typ.
   • Laparoskopia je diagnostická minimálne invazívna operácia, vďaka ktorej môžete vizuálne vyšetriť orgány poškodené rakovinou, získať materiály na histologické vyšetrenie..
   • Biopsia je metóda laboratórneho výskumu, ktorá vám umožňuje identifikovať štruktúru a povahu nádoru. Dnes - najinformatívnejšia diagnostická metóda.

   Po dokončení diagnostických postupov môže onkológ predpísať príslušnú liečbu pacientovi na základe údajov vložených do protokolu diagnostických postupov..

   liečba

   Liečba spočíva vo výbere terapeutických postupov na posilnenie vlastností, nevyhnutnej strave, vymenovaní jednej alebo viacerých všeobecne akceptovaných metód liečby rakoviny..

   Chirurgický zákrok

   Až donedávna sa chirurgia považovala za jedinú účinnú metódu, pomocou ktorej bolo možné zastaviť rozvoj onkológie a poraziť chorobu. V súčasnosti táto operácia vyžaduje vhodné indikácie, žiadne kontraindikácie. Hlavné typy operácií: stenting pažeráka, operácia Lewis-Ivor.

   Počas stentovania chirurg umiestňuje špeciálny stent do pažeráka pacienta, čím sa trauma do nádoru zastaví jedlom a zachová sa lumen pažeráka, existuje však riziko poškodenia sliznice. Lekár posudzuje potrebu chirurgického zákroku na základe pravdepodobnosti následkov. Po operácii je dôležité rýchlo postupovať podľa odporúčaní lekárov..

   rádioterapia

   Použitie vysokých dávok rádioaktívneho žiarenia pri liečení onkológie. Existuje radiačná a bezkontaktná metóda ožarovania rakovinou. Pri použití tejto metódy sa zistilo veľa zdravotných účinkov, pretože žiarenie spôsobuje zmeny v zdravých bunkách na rovnakej úrovni ako v prípade atypických buniek. Ako nezávislý spôsob liečby sa zriedka používa.

   chemoterapia

   Používajú sa farmakologické prípravky cytostatického účinku. V dôsledku aplikácie kurzu sa atypická bunka zastaví a je zničená. Predpísané sú 3 až 6 cykly podávania liečiva v intervale 2 až 4 týždne. Cytostatiká sú svojou povahou toxické látky, ktoré spôsobujú silné vedľajšie účinky a majú negatívny vplyv na zdravie pacienta. Použitie posilňovacej terapie je nevyhnutné. Telo je otrávené, ale súčasne sa spomaľuje rýchlosť rozvoja patológie a veľkosť nádoru..

   Prognóza prežitia

   Presná prognóza prežitia závisí od mnohých faktorov:

   • etapa patológie;
   • vek pacienta;
   • sprievodné patologické procesy;
   • komplikácie po liečbe;
   • správnosť predpísaného ošetrenia;
   • do akej miery sa dodržiavajú klinické odporúčania ošetrujúceho lekára;
   • ďalšie faktory.

   Iba skúsený lekár, ktorý s ním zaobchádza, môže povedať pacientovi správnu prognózu na záchranu života..

   Čo je rakovina pažeráka, štádiá, klasifikácia

   Rakovina pažeráka je malígna formácia horného gastrointestinálneho traktu, ktorá vyzerá ako dutá trubica, ktorá spája dutinu hltanu a žalúdka. Nádor sa vyvíja z epitelových buniek.

   Medzi všetkými príčinami úmrtia na onkologickú patológiu patrí rakovina pažeráka 7. miesto u mužov, 12. miesto u žien, ako aj vysoká pravdepodobnosť rozvinutia choroby u zástupcov čiernej rasy..

   Na svete existujú krajiny a územia, v ktorých sa táto patológia vyskytuje častejšie ako iné: krajiny Južnej Afriky, Iránu, Severnej Ázie, určité regióny Mongolska, Číny, Brazílie, Indie, Francúzska.

   Čína, Japonsko a Irán sú vedúcimi krajinami, pokiaľ ide o výskyt tejto choroby, a percento prípadov medzi pacientmi je presnejšie medzi pôvodnými obyvateľmi ako medzi návštevníkmi..

   Toto ochorenie sa vyznačuje vysokou úmrtnosťou pri diagnostikovaní v neskorých štádiách, ako aj stabilnou progresiou bez vhodnej liečby..

   Rizikové faktory pre onkologickú rakovinu pažeráka

   Existujú určité faktory, ktoré spúšťajú vývoj choroby. Onkológia spôsobuje patologické zmeny v tele..

   Tieto spúšťače zahŕňajú:

   • Zlé návyky (alkohol, fajčenie)

   Negatívny vplyv zložiek tabakového dymu a alkoholu bol dokázaný mnohými štúdiami: podľa výsledkov pozorovaní sa výskyt skvamocelulárneho karcinómu pažeráka zvyšuje u fajčiarov 7-10 krát au fajčiarov, ktorí zneužívajú alkohol - 100 krát.

   • Jesť dráždivé potraviny a horúce nápoje

   Tepelné, mechanické pravidelné podráždenie sliznice orgánu príliš horúcimi alebo ľadovými potravinami alebo nápojmi, zle mechanicky spracované a žuvacie, negatívne ovplyvňuje jeho štruktúru a prispieva k udržiavaniu chronického zápalu, rozvoju mikrotraumy a erózie..

   Medzi obyvateľmi severu, Ďalekého východu, ktoré majú vysokú náchylnosť na tento druh rakoviny, je obvyklé používať mrazené ryby a mäso, horúcu vriacu vodu a veľmi tvrdé koláče..

   Takáto strava ovplyvňuje zvýšený výskyt horných gastrointestinálnych onkopatológií..

   Nepravidelné stravovanie a zlé žuvanie potravín, ich prehltnutie na kúsky, konzumácia príliš korenených jedál, veľa korenín a korenín môže mať traumatický účinok..

   Popáleniny kyselinami, zásadami sú najsilnejším traumatickým faktorom, ktorý zanecháva deformovaný, pozmenený orgán, s vývojom cicatrikálnych zúžení, ktoré sa môžu stať predpokladom pre onkopatológiu.

   Chronický zápal sliznice orgánu, trvajúci najmenej šesť mesiacov, prejavujúci sa nepríjemnými pocitmi pri prehĺtaní potravy, bolesti na hrudníku, pálenie záhy, pichanie. Chronická ezofagitída je prekancerózna choroba.

   Porucha nervových plexov a vlákien pažeráka, čo vedie k zmene tónu a peristaltiky. Jedlo, ktoré musí prejsť do žalúdka cez srdcový otvor, nevstúpi do tohto miesta po prehltnutí kvôli tejto neuromuskulárnej patológii..

   Predĺžená stagnácia potravín vedie k expanzii dutých orgánov, deformácii a napínaniu a zhrubnutiu stien. Dlhodobá patológia sa v 5% prípadov zmení na rakovinu.

   Výskyt onkológie pri tomto ochorení je asi 10%. Syndróm sa vyvíja častejšie u žien vo veku 20 - 40 rokov a prejavuje sa vývojom anémie s nízkou hladinou železa v krvi, zhoršeným prehĺtaním a príznakmi pažeráka, atrofiou sliznice pažeráka..

   Dôvody rozvoja patológie nie sú presne známe. Jeho vývoj je povolený v dôsledku dedičných, autoimunitných faktorov, nízkej absorpcie vitamínov B2, B9, C, zlej výživy so zníženým príjmom potravín obsahujúcich železo v dostatočnom množstve.

   Prejavy syndrómu sú nielen lokálne (ťažkosti s prehĺtaním, podráždenie sliznice vo forme pálenia záhy a grgania), ale aj systémové..

   Pacienti sa sťažujú na zvýšenú únavu, zhoršovanie chĺpkov a nechtov, zmeny vône a chuti, poruchy stravovania a neobvyklé návyky na vôňu farby, benzínu a predtým nemilovaných produktov - to sú prejavy anemického syndrómu..

   Nedostatok vitamínov skupiny B v tejto patológii sa prejaví záchvatmi v rohoch úst, malinovým jazykom, zvýšenou nervozitou a podráždenosťou..

   Pravidelné vystavenie pracovným rizikám - vdýchnutie komponentov kovového prachu obsahujúcich produkty spaľovania a prvky:

   Dlhodobý kontakt sliznice s vyššie uvedenými zlúčeninami je „časovaná bomba“ na začatie onkologického procesu v sliznici pažeráka..

   Vyvinutá komplikácia gastroezofageálnej refluxnej choroby (GERD), pri ktorej je normálna epitelová výstelka pažeráka zničená vplyvom agresívnych faktorov žalúdočnej šťavy: HCl, žlčové kyseliny, pepsín, trypsín..

   Zničené normálne epitelové bunky sú nahradené cydindrickými epitelovými bunkami, ktoré nie sú charakteristické pre tento orgán. Dysplazia sa vyvíja, nekontrolovateľne, abnormálnym vývojom a delením buniek, ktoré sa potom môžu degenerovať na onkopatológiu.

   Zákernosť týchto zmien na bunkovej úrovni spočíva v tom, že ich pacient nevníma a nemá žiadne špecifické príznaky..

   Viac ako štvrtina pacientov s touto patológiou nemá ani klinické prejavy gastroezofágového refluxu (pálenie záhy, kyslé grganie)..

   Tieto útvary sa vzťahujú na povinného prekancerta a vyžadujú odstránenie z dôvodu možnej premeny na onkopatológiu.

   Keď je telo napadnuté HPV, vyvíja sa veľa papilomavostí. Preto existuje etiologický vzťah medzi rakovinou a stupňom infekcie pacientov ľudským papilomavírusom..

   Nezhubné výrastky malej veľkosti na vnútornej stene pažeráka sa často nijakým spôsobom neprejavujú a počas EGD sa vyskytujú ako náhodné nálezy..

   Dedičnosť pri rakovine pažeráka

   Dedičná predispozícia je ďalším významným dôvodom rozvoja onkopatológie. Početné štúdie odhalili vzťah medzi vývojom rakoviny a mutáciou špecifického génu p53.

   Keď sa vytvorí, v tele sa vytvorí neadekvátny proteín, ktorý nie je schopný zabezpečiť ochranné funkcie a regulovať apoptózu vytvorených rakovinových buniek..

   Existuje tiež súvislosť s vyšším výskytom rakoviny u pôvodných obyvateľov krajín s vyšším výskytom (Irán, Severná Ázia, Japonsko) ako u migrantov. Táto skutočnosť potvrdzuje genetický predpoklad tejto patológie..

   Osoby, ktorých blízki príbuzní trpeli rakovinou tejto lokalizácie, by sa mali podrobiť profylaktickým onkologickým vyšetreniam a ezofagoskopii, a to aj bez akýchkoľvek klinických príznakov..

   Ako rýchlo sa choroba vyvíja

   Je ťažké jednoznačne odpovedať na túto otázku, pretože miera rozvoja patológie do značnej miery závisí od mnohých faktorov:

   • Lokalizácia procesu.
   • Jeho prevalencia.
   • Hĺbky klíčenia steny pažeráka.
   • Prítomnosť / neprítomnosť metastatických ložísk.
   • Histologická štruktúra nádoru.
   • Jednotlivé charakteristiky organizmu.

   Onkológovia poznamenávajú, že vek pacienta významne ovplyvňuje rýchlosť šírenia onkologického procesu: u mladých ľudí sa metabolické procesy zrýchľujú, delenie buniek nastáva dostatočne rýchlo, preto sa rakovina vyvíja oveľa rýchlejšie ako u starších ľudí. V starobe sa priebeh onkologického procesu spomaľuje.

   Prítomnosť prekanceróznych chorôb niekoľko rokov môže vyvolať onkológiu.

   Miera vývoja choroby tiež závisí od štádia, v ktorom sa zistí, od uskutočnenej liečby. Ak je choroba diagnostikovaná v skorých štádiách, vykonáva sa adekvátna liečba, potom sa môže vývoj patológie zastaviť a dokonca úplne eliminovať..

   Moderné metódy liečby s včasnou detekciou patologického procesu môžu pacienta zachrániť pred „zlým“ ochorením a poraziť ho.

   Príčiny výskytu

   Onkológovia sa zhodujú v tom, že vývoj tejto patológie si vyžaduje „úrodnú pôdu“ vo forme prekanceróz.

   Tieto choroby môžu zahŕňať chronickú ezofagitídu, Barrettov pažerák, ezofageálnu achaláziu, sideropenický syndróm (Plummer-Vinsonova choroba), divertikulu alebo zúženie pažeráka, leukoplakiu, HPV.

   Riziko vzniku rakoviny sa mnohokrát zvyšuje, ak pacient:

   • Muž
   • staršie
   • nadváha
   • Fajčí a pije alkohol
   • Vystavuje sliznicu pažeráka traumatickým účinkom (príliš studená / horúca strava alebo pitie, častý príjem rýchleho občerstvenia, korenené, údené korenie)
   • Má príbuzných trpiacich podobnou patológiou

   S výskytom rakoviny sa spája množstvo genetických porúch, konkrétne mutácia génu p53, zmeny chromozómov 3p, 5q, 9, 13p, 17 a 18q..

   Denné zvyky, ktoré vedú k rakovine pažeráka

   Pochutiny na úteku, v zhone prehĺtajúcom zle žuvané jedlo vo veľkých kúskoch, zriedka premýšľame o tom, že také stravovacie správanie môže vyvolať onkopatológiu..

   Existujú stravovacie návyky, ktoré môžu poškodiť sliznicu pažeráka a spôsobiť zápal. A chronický zápalový proces môže spôsobiť zmeny v epiteliálnej výstelke, spôsobiť dyspláziu - prekancerózny stav.

   O akých zvykoch hovoríme:

   • Nedostatočné drvenie hrudky v ústach
   • Horúca káva na lačný žalúdok ráno
   • Pitie jedla alebo nápojov z chladničky bez ich zahrievania na izbovú teplotu
   • Vášeň pre rýchle občerstvenie, japonskú alebo čínsku kuchyňu, príliš korenené, slané alebo korenené jedlá
   • Nedostatok stravy
   • Suché občerstvenie

   Určitá genotypová charakteristika danej patológie sa mohla vytvoriť mnoho storočí pod vplyvom určitých stravovacích tradícií charakteristických pre konkrétnu populáciu..

   Napríklad ľudia na Ďalekom severe jedia prehriaty tuk morských rýb, plátky rýb, trhaných rýb a rýb obsahujúcich malé kosti, ktoré dráždia pažerák..

   Ázijci často pijú horúce nápoje, žuvať naswai - tabak s popolom a inými prísadami škodlivými pre sliznice, absorbovať jedlo a pitie pri ležaní. Tieto tradície nepridávajú zdravie pôvodnej populácii, ale vedú k problémom s horným gastrointestinálnym traktom..

   Klasifikácia onkológie

   Existuje niekoľko klasifikácií tejto patológie. Pozrime sa na tie hlavné.

   makroskopické

   Pri endoskopickom vyšetrení lekár môže vizuálne vyhodnotiť patologický proces a makroskopicky určiť formu rakoviny. To sa stáva:

   • Ulceratívny (až 30% pacientov trpí touto formou) - vyvíja sa ako malý uzlík v stene sliznice, ktorý dostatočne rýchlo podlieha ulcerácii, krvácaniu.
   • Infiltrácia - nádor bez zreteľného okraja v stene pažeráka prechádza do normálneho tkaniva.
   • Nodulár (až do 60% všetkých prípadov) - je proliferácia do lúmenu orgánu.
   • zmiešaný.

   histologické

   Znamená to štúdium buniek, ktoré spôsobili rakovinu pod mikroskopom. Najčastejší adenokarcinóm a spinocelulárny karcinóm.

   Lokalizáciou

   Nádorový proces sa môže tvoriť v rôznych častiach pažeráka:

   Aby bolo možné podrobne určiť polohu patológie v najdlhšej hrudnej oblasti, onkológovia ju tiež delia na tri časti: hornú, strednú a dolnú hrudnú časť..

   Je mimoriadne dôležité, aby lekár poznal umiestnenie nádoru, aby si mohol zvoliť taktiku a objem následného chirurgického zákroku..

   TNM alebo klinické

   Informatívna klasifikácia, ktorá vám umožňuje určiť:

   • T - primárny nádor
   • N - je lézia regionálnych lymfatických uzlín
   • M - existujú vzdialené metastázy

   Histologické formy

   Ak má lekár podozrenie na onkologický proces, povinným postupom pre pacienta je odobrať biopsický materiál z podozrivých oblastí sliznice, po ktorom nasleduje histologická štúdia.

   Najbežnejšou histologickou formou nádorov, ktorá sa vyskytuje vo viac ako 60% všetkých prípadov u pacientov, je skvamocelulárny karcinóm, ktorý je lokalizovaný s prevládajúcou frekvenciou v strednej a dolnej časti pažeráka, menej často v hornej časti.

   Na druhom mieste je adenokarcinóm, v polovici prípadov sa objavuje na pozadí prekanceróznej patológie - Barrettov pažerák. Menej časté leiomyosarkómy, lymfómy, karcinoidy.

   Typy skvamocelulárneho karcinómu pažeráka

   Pri tejto forme onkopatológie dochádza k degenerácii skvamóznych epitelových buniek, ktoré obývajú sliznicu orgánu..

   Tento typ rakoviny sa vyznačuje agresívnym priebehom, nádor je schopný rýchlo napadnúť všetky vrstvy pažeráka a metastázovať.

   Existujú nasledujúce typy tejto formy rakoviny, ktoré sú založené na stupni diferenciácie buniek, ktoré tvoria nádor.

   S rakovinovou zmenou sa bunka stáva schopnou deliť sa nespočetne krát, čo vedie k vzniku stále viac patologických buniek.

   Ak je stupeň proliferácie (delenia) vysoký, bunka nemá čas dozrieť a diferencovať sa, nemôže úplne vykonávať svoje funkcie, ale je schopná sa deliť iba vysokou rýchlosťou..

   Šupinatá keratinizácia

   Iné meno je rozlíšené. Zo všetkých typov skvamóznych bunkových nádorov je táto forma relatívne „priaznivá“ - bunky majú nižšiu mieru delenia, proces postupuje mierne nižšou rýchlosťou, pretože bunky zmenené chorobou majú určitý stupeň zrelosti. Na povrchu nádoru vytvárajú suchú kôru, čo vyvoláva potenie, suchosť, podráždenie sliznice..

   Keratinizačná forma je klasifikovaná ako vysoko a stredne diferencovaný spinocelulárny karcinóm. Vyššia diferenciácia znamená pomalšiu progresiu nádorového procesu.

   Šupinatá nekeratinizácia

   Táto forma pozostáva z nediferencovaných buniek, čo znamená, že sa vyznačuje vysokou agresivitou patologického procesu, rýchlym šírením, schopnosťou včasných metastáz.

   Jeho prejavy môžu byť:

   • Ťažkosti s prehĺtaním pevných a tekutých potravín
   • Bolesť v hrudi
   • Krvácanie vo forme krvavých zvratkov alebo čiernych stolíc
   • Nešpecifické príznaky: náhle zníženie telesnej hmotnosti, nechutenstvo, slabosť, apatia, kachexia

   Nekeratinizačná forma má najhoršiu prognózu pre tento histologický typ rakoviny. Nízka diferenciácia buniek prispieva k ich extrémne rýchlemu rozdeleniu, klíčeniu a infiltrácii nádoru do susedných tkanív a orgánov, k šíreniu metastáz do blízkych a vzdialených lymfatických uzlín..

   Diferencovaná forma má o niečo lepšiu prognózu: šírenie nádoru je pomalšie.

   Koľko štádií rakoviny pažeráka

   Nádor má štyri štádiá. S kvantitatívnym nárastom sa zvyšuje závažnosť ochorenia a jeho prognóza sa zhoršuje:

   • 1 polievková lyžica. - poškodenie sliznice a submukózy
   • 2 lyžice. - klíčenie všetkých vrstiev orgánu, jednotlivé metastázy do blízkych lymfatických uzlín
   • 3 lyžice. - výstup z nádoru mimo pažeráka, viac metastáz
   • 4 lyžice. - klíčenie do susedných orgánov, vzdialené metastázy

   Druhá fáza

   V 2. fáze nádor rastie do svalovej vrstvy orgánu, v blízkosti lymfatických uzlín sú jednotlivé metastázy.

   U pacienta sa rozvinú klinické príznaky ezofageálnych lézií - zhoršené prehltnutie tuhej, tekutej stravy, bolesť, zvracanie, pálenie záhy, suchosť a potenie, sú pozorované nešpecifické príznaky: náhle zníženie hmotnosti, nemotivovaná slabosť, bledosť.

   Pri včasnej diagnostike a radikálnej chirurgickej liečbe je päťročné prežitie 50%.

   Tretia fáza

   Detekcia ochorenia v tomto štádiu naznačuje zanedbanú onkopatológiu: pacient má metastázy a výstup z nádoru mimo orgánu, klíčenie do okolitých tkanív.

   Prognóza ochorenia je sklamaním a bez chirurgického zákroku ochorenie postupuje rýchlo a prechádza do štádia 4, keď je pacientovi ukázané iba paliatívne liečenie, ktoré zmierňuje utrpenie..

   Pri radikálnej operácii v 3 štádiách je päťročné prežitie asi 10 - 20%.

   Štvrtá fáza

   Keď sa zistí posledné štádium rakoviny, pacientom sa nezobrazí chirurgická liečba, pretože nie je možné vylúčiť zdroj nádorového procesu chirurgickým zákrokom v dôsledku viacerých metastáz do oddelených orgánov..

   U pacientov sa prejavuje symptomatická paliatívna liečba: úľava od utrpenia, zníženie bolesti.

   Priemerná dĺžka života v 4. štádiu rakoviny je malá a závisí od rezerv a kompenzačných schopností tela.

   Ako ľudia zomierajú v poslednej etape onkológie?

   V 4. etape onkologického procesu pacient začína dramaticky strácať telesnú hmotnosť v dôsledku rastu nádoru a deformácie pažeráka. Nielen pevné, ale aj tekuté jedlo nemôže vstúpiť do žalúdka.

   Vzdialené metastázy do rôznych orgánov tiež komplikujú celkový stav pacienta a môžu dať vhodnú kliniku pre respiračné zlyhanie (s metastázami do pľúc, priedušnice alebo priedušiek), spôsobiť perikarditídu alebo krvácanie z mediastinálnych orgánov počas klíčenia rakovinových buniek..

   K úmrtiu pacientov môže dôjsť v dôsledku plytvania - kachexia rakoviny, dehydratácia, metastatické komplikácie.

   Pacienti v štádiu 4 sú liečení v nemocniciach kvôli paliatívnej starostlivosti alebo sa o nich starajú blízki doma.

   Bohužiaľ, s rakovinou 4. stupňa neexistuje šanca na porazenie choroby a pacienti na paliatívnej liečbe v poslednom štádiu sú približne 1 rok alebo menej. Ich stav sa postupne zhoršuje.

   Pred smrťou pacient prežíva postupne sa meniace stavy: pred agóniu, agóniu, klinickú smrť, po ktorej nastane biologická smrť.

   Ako liečiť pažerák, aby ste zabránili rakovine

   Pretože väčšina prípadov rakoviny sa vyskytuje v prítomnosti predchádzajúcich zmien slizníc, včasná diagnostika a liečba prekanceróznej patológie môžu zabrániť rozvoju onkologického procesu..

   Najprv by ste mali vedieť, ktoré choroby sú klasifikované ako prekancerózne. Pri prvých alarmujúcich príznakoch: ťažkosti s prehĺtaním, dlhodobé bolesti v hrdle, pálenie záhy, regurgitácia jedeného jedla, strata hmotnosti - mali by ste navštíviť gastroenterológa, urobiť EGD, darovať krv na nádorové markery.

   Liečba achalázie srdca, refluxnej ezofagitídy, syndrómu Plummer-Vinson pod dohľadom odborníkov na zníženie pravdepodobnosti rozvoja onkopatológie.

   Prevencia rakoviny pažeráka

   Prevencia tejto patológie zahŕňa:

   • Úplné ukončenie fajčenia a požívania alkoholu
   • Jedlo teplé. Príliš horúce alebo studené jedlo by sa malo považovať za pevné „nie“
   • Dôkladné žuvanie a drvenie hrudiek v ústach
   • Obmedzenie príjmu nadmerne korenených, slaných, údených potravín, korenia a chuťových prísad, horčice, rýchleho občerstvenia, mastných a vyprážaných potravín
   • Jesť malé porcie, držať sa režimu
   • Reorganizácia ústnej dutiny, ošetrenie zubných zubov, dôkladná hygiena zubných protéz s cieľom vylúčiť mechanické traumy pažeráka so zle žuvanou potravou, ako aj zníženie rizika infekcie
   • Včasná liečba prekanceróz

   Aby sa znížilo riziko nebezpečnej patológie, každý človek by mal prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a uvedomiť si, že vyvážená strava, správne stravovacie návyky a absencia zlých návykov môžu znížiť pravdepodobnosť, že dôjde k desaťkrát až stokrát rozvinutiu ezofageálnej onkológie..

   Pacienti často začínajú viesť zdravý životný štýl a dodržiavajú správnu a vyváženú stravu až po získaní choroby..

   Tieto opatrenia môžu byť plne účinné iba ako prevencia rakoviny pažeráka. Nemali by ste čakať na príznaky „zlej“ choroby, mali by ste sa dnes starať o svoje zdravie.