Nádory srdca

Nádorové lézie srdca sú benígne a malígne (primárne a metastatické).

Benígne nádory

Mixoma

Myxóm je najbežnejším primárnym srdcovým nádorom. Pozoruje sa hlavne vo veku 30 - 60 rokov, 2-3 krát častejšie u žien ako u mužov. Myxóm má telo a nohu, nachádza sa v srdcových dutinách bez toho, aby prekročil subendokardiálnu vrstvu myokardu. Myxóm ľavej predsiene sa vyskytuje u 75% pacientov. Spravidla pochádza z medzistavcovej priehradky v oblasti oválneho okna, u 21% pacientov je asymptomatická. Poruchy intrakardiálnej hemodynamiky s výrazným zväčšením veľkosti nádoru a jeho posunutím do otvorenia mitrálnej chlopne sa prejavujú klinickým obrazom funkčnej mitrálnej stenózy. pevný, zosilnený tón I; skorý tón na začiatku diastoly („nádorová facka“): štrkanie endokardiálneho trenia Niekedy je z dôvodu mitrálnej regurgitácie počuť systolický šelest. Hlavnú úlohu pri diagnostike myxómu ľavej predsiene zohráva jednorozmerná a dvojrozmerná echokardiografia (M- a B-sken). V mnohých pozorovaniach je informačná angiocardiografia, scintigrafia myokardu a počítačová tomografia. Patognomonom pre myxóm ľavej predsiene je embólia systémového obehu s prevládajúcou léziou mozgových ciev. Myxóm pravej predsiene je pozorovaný u 25% pacientov. Prejavuje sa to klinickým obrazom izolovanej trikuspidálnej stenózy. Najinformatívnejšou diagnostickou metódou je angiocardiography. Rhabdomyóm je mimoriadne zriedkavý, najmä u detí mladších ako 1 rok. Je lokalizovaný v ľavom ventrikulárnom myokarde. Reprezentované viacerými uzlami. Hlavnou diagnostickou metódou je angiokartografia.

vláknitý nádor

Fibroma je nádor spojivového tkaniva pochádzajúci zo subendotelovej vrstvy srdcových chlopní; obyčajne osamelý, nie veľký. Prejavuje sa príznakmi subaortálnej stenózy, chlopňovej alebo infundibulárnej stenózy pľúcnej artérie. Najinformatívnejšie v diagnostike echografie a angiocardiografie. Kazuisticky sú benígne nádory, ako je lipóm, hemangiom, neurofibrom, zriedkavé..

Zhubné nádory

Primárny sarkóm predstavuje 25% všetkých srdcových nádorov a vyskytuje sa v každom veku. Muži sú postihnutí trikrát častejšie. Je lokalizovaná hlavne v pravom srdci. Vyznačuje sa rýchlym invazívnym rastom, ktorý často metastázuje do mediastína, pľúc a chrbtice. Klinickými príznakmi srdcového sarkómu sú bolesť na hrudníku, rýchlo progresívne zlyhanie srdca, kardiomegália, hemoperikard, syndróm vynikajúcej veny cava. Vo veľkej väčšine prípadov je srdcový sarkóm nefunkčný kvôli množstvu nádorových uzlín a zovšeobecneniu procesu. Röntgenové žiarenie a chemoterapia sú neúčinné. Jedno úspešné operácie na odstránenie sarkómu diktujú potrebu vyvinúť takéto zásahy.

Mesothelioma

Mesothelioma je zriedkavý nádor. Vyznačuje sa selektívnym poškodením systému srdcového vedenia, ktoré sa prejavuje atrioventrikulárnou blokádou, útokmi Morgagni-Adams-Stokesovej, komorovou fibriláciou; smrť prichádza náhle. Zvláštnosti lokalizácie nádoru znemožňujú chirurgickú liečbu. V prípade intravitálnej diagnostiky sa vykonáva ožarovanie a chemoterapia. Sekundárne (metastatické) nádory srdca sú charakteristické pre karcinóm pľúc, rakovinu prsníka, melanóm. V závislosti od miesta a veľkosti sa vyskytujú s klinickým obrazom perikarditídy, porúch rytmu, poškodenia ventilového aparátu, systémovej a pľúcnej embólie. Hlavnými metódami topickej diagnostiky sú echokardiografia a angiokardiografia. Symptomatická liečba (röntgenová terapia, opakované perikardiálne vpichy, chemoterapia).

Nádory perikardu

Benígne nádory zahŕňajú fibrom, lipóm, angioma, teratómy, dermoidné cysty. Vo väčšine prípadov ide o nález postmortálneho vyšetrenia. Klinicky sa prejavuje symptómami exsudatívnej a potom konstrikčnej perikarditídy, hemoperikardu. V prípade intravitálnej diagnostiky izolovaného perikardiálneho nádoru je indikovaná chirurgická liečba.

Wilson S. Colucci, Eugene Braunwald

Nádory srdca

Primárne nádory Primárne srdcové nádory sú zriedkavé a sú histologicky klasifikované ako „benígne“ (tabuľka 193-1). Keďže však všetky srdcové nádory majú potenciálne život ohrozujúce komplikácie a mnoho pacientov s takýmito nádormi je možné liečiť, je veľmi dôležité, aby sa vždy, keď je to možné, urobila správna diagnóza. Približne 75% nádorov je benígnych, 25% malígnych a takmer vždy sú to sarkómy.

Klinické príznaky. Klinické nádory srdca sa prejavujú symptómami nielen zo srdca, ale aj z iných systémov a orgánov. Niekedy sa môžu podobať príznakom bežných srdcových chorôb: bolesť na hrudníku, synkopa, srdcové šelesty, arytmie, poruchy vedenia, perikardiálny výpotok alebo srdcová tamponáda..

Povaha symptómov pozorovaných pri srdcových nádoroch úzko súvisí s lokalizáciou nádoru..

Mixoma.

Myxóm je najbežnejším primárnym srdcovým nádorom a predstavuje 30-50% všetkých prípadov. Zástupcovia všetkých vekových skupín trpia myxómom, rovnako často muži aj ženy, nádor môže byť rodinného charakteru. Väčšina vedcov považuje myxóm za pravý novotvar, niektorí však naznačujú, že je to spôsobené organizáciou intrakardiálnych krvných zrazenín pripojených k endokardu. Väčšina myxusu sa nachádza v predsieňach, hlavne vľavo, vyrastajúcich z medzistavcového septa pri oválnom okne. Myxómy sa môžu vyskytovať aj v dutine srdcovej komory alebo sa nachádzajú v niekoľkých srdcových komorách. Väčšina z nich je umiestnená na pedikule, ktorý je fibro-vaskulárnym kmeňom, má priemer 4 - 8. Klinické prejavy myxómu sa najčastejšie podobajú tým, ktoré majú defekty ľavej predsieňovej komory (mitrálnej) chlopne. Ak nádor počas diastoly progreduje do mitrálneho prstenca, potom je klinický obraz podobný príznakom stenózy ľavého atrioventrikulárneho otvoru (mitrálna stenóza), ak dôjde k následkom traumy na nádor mitrálnej chlopne, potom sa klinika podobá jeho nedostatočnosti. Myxómy lokalizované v oblasti srdcovej komory môžu spôsobiť abnormálne vyhadzovanie z komory, napodobňovanie subaortálnej stenózy alebo subvalvulárnej stenózy pľúcneho kmeňa. Je príznačné, že príznaky a príznaky myxómu do značnej miery závisia od jeho polohy a môžu zmiznúť alebo sa môžu objaviť náhle v dôsledku zmeny polohy nádoru pri zmene polohy tela. Počas auskultácie v skorej alebo strednej diastolovej fáze sa ozve nízkofrekvenčný zvuk (šum), ktorý sa nazýva „tlieskanie nádoru“. Jeho pôvod je vysvetlený náhlym zastavením nádoru počas jeho dopadu na stenu komory. Myxómy sa môžu prejavovať periférnou alebo pľúcnou embóliou, ako aj množstvom nekardiálnych príznakov - horúčka, strata hmotnosti, kachexia, malátnosť, artralgia, kožné vyrážky, tvorba paličiek, Raynaudov fenomén, hyperglobulinémia, anémia, polycytémia, zvýšená leukocytóza, erytrocytóza. alebo trombocytóza. Nie je prekvapujúce, že myxómy sa často mýlia s endokarditídou, kolagenózami a nekardiálnymi nádormi. Pri diagnostike myxómu srdca pomáha echokardiografia v režime M aj sektorová echokardiografia. Ten má výhody, pretože umožňuje určiť miesto pripojenia nádoru a jeho veľkosť, čo je veľmi dôležité pri plánovaní chirurgického zákroku. Aj keď sa srdcová katetrizácia a angiografia často vykonávajú pred chirurgickým zákrokom, je potrebné si uvedomiť, že katetrizácia dutiny, z ktorej nádor rastie, je spojená so zhlukom nádorovej ruptúry a formovaním embólie. Preto sa na mnohých klinikách katetrizácia už nepovažuje za povinnú v prípadoch, keď primerané neinvazívne metódy poskytujú dostatočné informácie..

Table193-1. Relatívny výskyt primárnych nádorov rôznych typov

Mezotelióm AV uzla

Iné benígne nádory

Iné zhubné nádory

Chirurgická excízia nádoru pomocou kardiopulmonálneho bypassu je indikovaná u všetkých pacientov, vo väčšine prípadov vedie k liečbe. Existujú samostatné správy o relapsoch nádoru, ktoré sú zjavne spojené s neúplnou excíziou viacerých miest jej pripojenia..

Iné benígne nádory

Srdcové lipómy, hoci sú relatívne časté, sa zvyčajne vyskytujú pri pitve a zriedkavo sa vyskytujú klinicky. Avšak veľkosť nádoru môže dosiahnuť až 15 cm, a potom sa choroba prejavuje ako príznaky mechanických porúch funkcie srdca, arytmií, porúch vodivosti, je možné zmeniť tvar srdcového obrysu, zisteného röntgenovým vyšetrením. Fibroelastómy sójových okuliarov sa často nachádzajú na srdcových chlopniach alebo na priľahlom endoteli, ale zriedka vyvolávajú klinické príznaky. Niekedy môžu tieto výrastky mechanicky ovplyvniť funkciu ventilu. Rhabdomyómy a fibroidy sa najčastejšie vyskytujú u dojčiat a detí, zvyčajne sa nachádzajú v komorách, a preto vykazujú príznaky a príznaky mechanickej obštrukcie, ktorá môže napodobňovať chlopňovú stenózu, zlyhanie srdca, obmedzujúcu alebo hypertrofickú kardiomyopatiu, konstrikčnú perikarditídu. Rhabdomyómy sú zjavne hamartómy, v 90% prípadov majú mnohopočetný charakter a môžu sa kombinovať s tuberóznou sklerózou, adenómom mazových žliaz, benígnymi obličkovými nádormi. Hemangiómy a mezoteliómy sú najčastejšie malé, nachádzajú sa intramyokardiálne a môžu spôsobiť abnormality pri atrioventrikulárnom vedení a dokonca môžu spôsobiť náhlu smrť v dôsledku ich invázie do oblasti atrioventrikulárneho uzla.

Sarkómy. Existuje niekoľko histologických typov sarkómov srdca, vo všeobecnosti sa však vyznačujú rýchlym progresívnym rastom, ktorý vedie k smrti pacienta do niekoľkých týždňov alebo mesiacov od okamihu objavenia v dôsledku hemodynamických porúch, lokálnej invázie alebo vzdialených metastáz. Sarkómy sú častejšie lokalizované v pravom srdci. Z dôvodu ich rýchleho rastu sa častejšie pozoruje invázia do perikardiálneho priestoru a obštrukcia srdcových komôr alebo vena cava. V čase detekcie sú tieto nádory zvyčajne veľmi časté a nemôžu byť chirurgicky odstránené. Aj keď existujú ojedinelé správy o dočasnej úľave pri chirurgickom zákroku, ožarovaní alebo chemoterapii, výsledky liečby sú zvyčajne veľmi zlé. Jedinou výnimkou sú srdcové liposarkómy, ktoré dobre reagujú na kombinovanú chemoterapiu a ožarovanie..

Metastatické nádory srdca.

Metastatické nádory srdca sú niekoľkokrát častejšie ako primárne nádory. Pretože priemerná dĺžka života pacientov s rôznymi formami zhubných nádorov sa zvyšuje v dôsledku ich účinnejšej liečby, existuje dôvod očakávať, že sa zvýši frekvencia metastáz v srdci. Aj keď sa metastázy do srdca môžu vyskytovať vo všetkých typoch nádorov s frekvenciou 1 - 20%, pravdepodobnosť takýchto metastáz je obzvlášť vysoká pri malígnom melanóme, leukémii a lymfóme (v zostupnom poradí). V absolútnych číslach sa srdcové metastázy najčastejšie vyskytujú pri rakovine prsníka a pľúc, čo odráža najvyššiu prevalenciu týchto nádorov. Metastázy v srdci sa najčastejšie vyskytujú na pozadí podrobného klinického obrazu základného ochorenia, zvyčajne sa vyskytujú primárne alebo metastatické lézie kdekoľvek v hrudnej dutine. Napriek tomu niekedy metastázy v srdci môžu byť prvými prejavmi nádoru odlišnej lokalizácie..

Srdcové metastázy sa vyskytujú v dôsledku ich hematogénneho alebo lymfogénneho šírenia alebo v dôsledku priamej invázie. Zvyčajne sú to malé, tvrdé uzly, niekedy, najmä pri sarkómoch alebo hematologických nádoroch, je možné pozorovať difúznu infiltráciu. Perikard je zapojený do procesu najčastejšie, po ktorom nasleduje frekvencia poškodenia myokardu všetkých srdcových komôr. Menej často sa vyskytujú lézie endokardu a srdcových chlopní. Klinicky sa metastázy v srdci vyskytujú iba u 10% pacientov, zriedka vedú k úmrtiu. U väčšiny pacientov metastázy nespôsobujú existujúce klinické prejavy, ale vznikajú na pozadí predchádzajúcich prejavov zhubného nádoru. Metastázy v srdci môžu poskytovať rôzne príznaky, najčastejšie je to dýchavičnosť, výskyt systolického šelestu, príznaky akútnej perikarditídy, srdcová tamponáda, rýchle zväčšenie oblasti srdcového obrysu pri RTG vyšetrení, znovu sa vyskytujúce srdcové arytmie, atrioventrikulárna blokáda, kongestívne zlyhanie srdca. Tak ako pri primárnych srdcových nádoroch, klinické prejavy závisia viac od miesta a veľkosti nádoru ako od jeho histologického typu. Mnohé z týchto príznakov a symptómov sa môžu vyskytnúť aj pri myokarditíde, perikarditíde, kardiomyopatiách alebo môžu byť výsledkom ožarovania alebo chemoterapie..

Elektrokardiografické zmeny sú nešpecifické a môžu zahŕňať zmeny ST segmentu a T vlny, znížené QRS komplexné napätie, rytmus a poruchy vedenia. Na röntgenovom snímaní hrudníka má srdcový obrys obvykle normálny tvar, v niektorých prípadoch sa môžu zistiť príznaky exsudatívnej perikarditídy alebo kontúra nadobúda bizarný tvar. Echokardiografia je neoceniteľná pri diagnostike exsudatívnej perikarditídy a pri vizualizácii veľkých metastáz. Angiografia môže odhaliť tvar jednotlivých častí nádoru. Perikardiocentéza pomáha pri stanovení špecifickej histologickej diagnózy. U väčšiny pacientov s metastázami v srdci má ochorenie dostatočnú prevalenciu, v prítomnosti hemodynamických porúch sa vykonáva perikardiocentéza, zatiaľ čo hlavná liečba zahŕňa expozíciu primárnemu nádoru. Odstránenie zhubného výpotku perikardiocentézou, buď so sklerotizujúcim činidlom alebo bez neho (ako je tetracyklín), môže dočasne zmierniť príznaky a spomaliť alebo zabrániť akumulácii tekutín..

Metastázy v srdci

Metastázy v srdci sa vyskytujú niekoľkokrát častejšie ako primárne nádory tohto orgánu. Vývoju sekundárnych novotvarov spravidla predchádzajú melanómy, lymfómy a leukémie, menej často iné typy zhubných nádorov. Zistite viac o tomto stave.

Čo sú metastázy?

Metastázy v onkológii sa považujú za jednu z horúcich tém. Faktom je, že tento stav významne komplikuje priebeh základného ochorenia, a tým znižuje prognózu prežitia na minimum..

Metastázy sú dcérske nádory tvorené z zhubných buniek primárneho materského nádoru. Tieto bunky vstupujú do iných orgánov cirkuláciou lymfy a krvi. Ak sa rozšírili do susedných tkanív, hovoria o regionálnej metastatickej rakovine a v prípade vytvorenia nového onkologického procesu v periférnych systémoch hovoríme o vzdialených metastázach.

Princíp vývoja a spôsoby šírenia metastáz

Akýkoľvek malígny nádor lokalizovaný mimo srdcového svalu je celkom schopný ho metastázovať. Ak má osoba klinické príznaky naznačujúce problémy s cievnou aktivitou, je potrebné najprv vylúčiť sekundárny onkologický proces v srdci..

Metastázy v srdci môžu byť jednoduché alebo viacnásobné. Zhubné bunky prenikajú do tohto orgánu nasledujúcimi spôsobmi (sú štyri):

 • Priamy infiltrát. Rakovinový nádor doslova rastie do perikardiálneho tkaniva, keď je onkologický proces lokalizovaný v mediastinálnych orgánoch a v pľúcach..
 • Hematogénne. Primárne vzdialené nádory metastázujú cez všeobecné krvné riečisko.
 • Lymphogenous. Rakovinové bunky vstupujú do srdcového svalu cez tracheomediastinálny plexus lymfatických ciev. Táto možnosť je zvyčajne relevantná pre sarkómy alebo karcinómy dýchacích ciest..
 • Intracavitary effusion. Metastáza sa vykonáva prostredníctvom dolnej dutej žily a pľúcnych žíl.

príznaky

Hlavné klinické príznaky dcérskych nádorov v srdci závisia od miesta sekundárneho onkologického procesu:

 • perikarditída s výpotkom s perikardiálnym postihnutím;
 • arytmia a zlyhanie srdca s lokalizáciou novotvaru v endokarde a myokarde;
 • stenóza alebo obštrukcia vena cava, ak malígne bunky ovplyvnili túto konkrétnu časť orgánu.

U 30% pacientov pretrváva zhoršenie srdcovej aktivity. V tomto prípade sú všeobecné klinické príznaky metastáz v srdci:

 • hackovanie kašľa so znakmi hemoptýzy;
 • horúčkovitý stav;
 • cyanóza konečkov prstov v dôsledku lisovania - Raynaudov syndróm;
 • opuch dolných končatín a brucha;
 • problémy s dýchaním, najmä keď ležíte na boku a chrbte;
 • nízky krvný tlak;
 • chronická únava;
 • časté závraty, strata vedomia;
 • bolesť v hrudi;
 • expanzia žíl v krku na pozadí neuspokojivého čerpania krvi z predsiene.

Odborníci, ktorí hodnotia stav pacienta v neskorom terminálnom štádiu malígneho procesu, zaznamenávajú tieto príznaky v metastatických léziách srdcového svalu:

 • dýchavičnosť pri akomkoľvek, aj menšom fyzickom úsilí;
 • akútna forma perikarditídy;
 • výrazný systolický šelest;
 • tamponáda orgánov;
 • vaskulárna nedostatočnosť;
 • zväčšenie obrysov srdca na röntgenovom snímaní.

Pacienti aj ich opatrovatelia sa zaujímajú o to, či niekto zažije bolesť v poslednom štádiu onkológie? Bolesť sa samozrejme zvýši, rovnako ako iné prejavy respiračnej a vaskulárnej nedostatočnosti, slabosti a depresie. Všetky tieto príznaky môžu byť stratené z kontroly v dôsledku zníženia mozgovej aktivity človeka - má tendenciu spať dlhšie, upadnúť do zabudnutia a znova sa prebudiť a zažiť zmätok. Na zmiernenie bolesti budú pacientovi predpísané špeciálne lieky, ale stále bude takmer nemožné ich úplne odstrániť..

V akej fáze?

Metastatická rakovina označuje pokročilé štádium primárneho malígneho procesu v tele. V čase, keď sa v srdci začínajú objavovať dcérske nádory, mnoho ľudí už má čas podstúpiť špecifickú liečbu predchádzajúceho nádoru..

Klinické príznaky metastáz lokalizovaných v srdcovom svale sa cítia takmer okamžite po zavedení do orgánu, pretože sú náchylné na rýchly rast a šírenie. V počiatočných štádiách hovoríme o arytmii a ďalších vaskulárnych poruchách, potom sa zvyšuje symptomatológia, ktorá zodpovedá pokročilej forme onkologického poškodenia orgánu..

Prítomnosť primárneho nádoru, v ktorom orgány a systémy hovoria o metastázach v srdci

Väčšina zhubných nádorov srdca sú metastázy. Najčastejšie ovplyvňujú perikardium orgánu. Rakovinové bunky sa pri rakovine vo väčšine prípadov šíria do svalu, menej často pri sarkómoch. V nasledujúcej tabuľke zvážte štatistiku odvodenú od onkológov, ktorá je platná pre tento problém..

Primárny nádor, lokalizáciaFrekvencia metastáz
RAKOVINA PĽÚC48.00%
melanóm27.00%
MAMMARY RAKOVINA10.00%
Rakovina žalúdka a ezofágu8,00%
LYMFÓM, LEUKÉMIA, LEUKÉMIA5,00%
KIDNEY RAKOVINA2,00%
RAKOVINA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY2,00%

Rozdiel medzi metastatickým nádorom z primárneho

Metastázy sú nádory, ktoré pochádzajú z matky v dôsledku skríningu abnormálnych buniek. Preto sa nazývajú dieťa.

V skutočnosti by oba typy nádorov mali mať podobnú štruktúru, ale metastatické nádory sa zvyčajne líšia v histologickej štruktúre v dôsledku absencie akýchkoľvek znakov diferenciácie. Metastázy sa preto vyvíjajú a vyvíjajú agresívnejšie ako zameranie na matky, čo spôsobuje väčšie percento komplikácií a zhoršuje prognózu prežitia. Navyše sú to práve oni, ktorí najčastejšie spôsobujú smrť pacienta..

diagnostika

Je mimoriadne dôležité urobiť správnu diagnózu. Je potrebné vylúčiť prítomnosť benígnych zmien v srdci, napríklad teratómov, lipómov, perikardiálnych cýst atď., Aby bolo možné zvoliť optimálnu taktiku liečby a urobiť následnú prognózu. Konečná diagnóza sa samozrejme dá urobiť až po histologickom vyšetrení..

Aké metódy používajú odborníci:

 • Echokardiografia je veľmi poučný prístup, ktorý detekuje prítomnosť srdcových nádorov so zvýšenou presnosťou. Vyhodnocuje lokalizáciu a stupeň mobility onkologického zamerania, jeho veľkosť až po mikroskopické - do 5 mm, povahu vzťahu so susednými orgánovými štruktúrami.
 • MRI vám umožňuje zvážiť makroobraz zobrazovacích parametrov s vysokou presnosťou, ktorá rozlišuje metastatické nádory od iných chorôb.
 • CT hodnotí stav a štrukturálnu štruktúru zhubného nádoru, napríklad percento vápnika a tuku, čím poskytuje informácie o pôvode sekundárneho procesu rakoviny, ak ide o stav, ako sú vápenaté metastázy v srdci..

liečba

Liečba zhubných nádorov v srdci, či už primárnych alebo sekundárnych, je náročnou úlohou. Je ťažšie nájsť riešenie iba s onkologickou léziou mozgu. Preto je nádorový proces v srdcovom svale väčšinou liečený konzervatívnymi metódami, pretože chirurgický zákrok je často nemožný - neoplazma rastie a šíri sa tak rýchlo, že v čase, keď sa zistí, malígny proces je už lokalizovaný v susedných tkanivách - mediastíne, prieduškách a pľúcach..

Vo výnimočných prípadoch sa chirurgická excízia metastatického nádoru vykonáva za predpokladu, že je intrakavitálny a je v takom prípade uchytený na resekciu postihnutej chlopne a komôr. Je však dôležité si uvedomiť, že také šťastné okolnosti sú veľmi zriedkavé. Transplantácia alebo transplantácia srdcového svalu pri metastatickom karcinóme nie je možná, pretože existuje 100% pravdepodobnosť odmietnutia biomateriálov.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa uchyľujú k opatreniam paliatívnej starostlivosti. Konzervatívna liečba vo forme polychemoterapie a ožarovania pomáha zmierňovať alebo zmierňovať príznaky onkologického procesu, čo najviac uľahčuje a predlžuje život človeka..

Tradičná medicína v prípade metastáz v srdci nemá žiadny zmysel. Odporúča sa prediskutovať použitie týchto metód s ošetrujúcim lekárom vopred..

Priebeh a liečba detí, tehotných žien a starších osôb

Deti. Zhubné nádory srdca u detí a dospievajúcich sú charakterizované nešpecifickými klinickými príznakmi. Sekundárne nádory - metastázy - sa vyskytujú 40-krát častejšie ako primárne. Je možné podozrenie na onkologický proces u dieťaťa pomocou príznakov, ako je strata hmotnosti, vážna slabosť a vývojové zastavenie. Patológiu je možné diagnostikovať pomocou ultrazvuku a echokardiografie srdca, čo bude znamenať objemový neoplazmus v orgáne a významnú zmenu jeho obrysov, spojenie so susednými štruktúrami..

Princípy liečby sú zvyčajne paliatívne, pretože chirurgický zákrok zameraný na excitovanie veľkej časti tkaniva je ťažko zlučiteľný so životom. Prognóza malígnych lézií srdcového svalu u detí je teda negatívna..

Tehotná žena. Onkologický proces v srdci nastávajúcej matky môže nepriaznivo ovplyvniť nielen jej zdravie a celkový stav, ale môže ovplyvniť aj život nenarodeného dieťaťa. Metastázy v tomto orgáne hrozia počas tehotenstva s nasledujúcimi komplikáciami:

 • mrazené tehotenstvo;
 • spontánny potrat;
 • akútna gestóza;
 • fatálny výsledok.

Dieťa narodené za týchto okolností pravdepodobne začne zaostávať za rovesníkmi v mentálnom a fyzickom vývoji, jednotlivé anatomické štruktúry budú poškodené alebo zomrie v ranom perinatálnom období na komplikácie nezlučiteľné so životom. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú, aby ženy, ktoré majú rakovinu srdca, ukončili svoje tehotenstvo včas, pretože šanca na zdravé dieťa v tejto situácii je extrémne nízka..

Prognóza pacienta nie je ružová. Vzhľadom na skutočnosť, že chirurgické ošetrenie nie je možné, sa ženám ponúknu paliatívne opatrenia v oblasti onkologickej starostlivosti, ktoré môžu len predĺžiť trvanie a kvalitu života ženy, ale v žiadnom prípade ju nezachránia..

Seniorov. Metastázy v srdcovom svale sú častejšie u starších ľudí ako u mladších pacientov. Klinický obraz onkologického procesu v počiatočných fázach jeho vývoja môže byť nejasný a mnoho symptómov je často podobných príznakom kardiovaskulárnych patológií charakteristických pre tento vek. Liečba je obmedzená na paliatívnu starostlivosť. Prežitie v starobe je nízke.

Proces regenerácie po úprave

Bolesťový syndróm, dýchavičnosť, rýchla únava a silná slabosť sú hlavnými ťažkosťami pacientov počas liečby a počas liečby. Po chemoterapii sa k uvedeným symptómom pridávajú príznaky toxicity pečene a obličiek, problémy so srdcom, tendencia ku krvácaniu, akútne depresívne poruchy a odmietnutie jesť. Uvedené podmienky sa môžu vyskytovať komplexne aj samostatne..

Konzervatívna terapia určitými liekmi, strava a odmietanie zlých návykov, zákaz akýchkoľvek emocionálnych zážitkov a stresu, normalizácia spánku a bdelosti, kvalifikovaná pomoc psychológa môžu tieto prejavy odstrániť..

Liečba metastatického karcinómu srdca v Rusku a zahraničí

Pozývame vás, aby ste zistili, ako sa boj proti metastázam v srdci uskutočňuje v rôznych krajinách.

Liečba v Rusku

Vo väčšine prípadov sa ľudia v štádiu metastatického karcinómu na ruských onkologických klinikách považujú za pacientov, ktorých život je odsúdený na zánik. Aj keď v tejto skutočnosti existuje určitá pravda, môže každý počítať s primeranou lekárskou starostlivosťou a psychologickou podporou, so správnym prístupom personálu vybranej kliniky..

Z lekárskych zariadení, ktoré liečia pacientov s metastázami a závažnými onkologickými formami, je možné odporučiť nasledujúce:

 • Ruské centrum pre výskum rakoviny (RONT) bolo pomenované po N.N. Blokhin, Moskva. Poskytuje špecializovanú pomoc ľuďom s metastatickými malígnymi nádormi v ktorejkoľvek fáze vývoja. Ak existuje kvóta a povinné zdravotné poistenie, diagnostika a liečba sú bezplatné.
 • "Európska klinika", Moskva. Súkromné ​​zdravotnícke zariadenie ponúkajúce špecializované služby ľuďom s diagnostikovanou onkológiou, vrátane tých, ktorí boli v posledných štádiách malígneho procesu. Liečba sa vykonáva v súlade s protokolmi európskych krajín. Lekári kliniky majú úspešné skúsenosti s liečbou metastáz. Okrem toho má zdravotnícke zariadenie vlastnú jednotku paliatívnej starostlivosti a „Centrum manažmentu bolesti“, čo je dôležité pre ľudí s pokročilým štádiom rakoviny..
 • Centrum pre rakovinu univerzity. N.I. Pavlova, Petrohrad. Boj proti zhubným nádorom sa uskutočňuje najúčinnejšími metódami. Klinika prijíma pacientov s akoukoľvek formou onkológie, vrátane tých, ktorí sú v štádiu aktívnej metastázy. Ošetrenie sa vykonáva v rámci kvóty aj v rámci povinného zdravotného poistenia a na zmluvnom základe.

Zvážte hodnotenie uvedených kliník.

Liečba v Nemecku

Liečba metastatického karcinómu srdca na nemeckých klinikách závisí od typu a charakteristík dcérskych nádorov. Pretože zvyčajne hovoríme o pokročilej forme rakoviny, radikálna chirurgia sa stáva nemožnou, preto je lekárska starostlivosť prevažne paliatívna..

Postihnuté oblasti srdcového svalu môžu byť čiastočne excidované, aby sa minimalizovali následky hlavného onkologického procesu. Po operácii pomocou Cyber ​​Knife, ktorý vyhorí ložiská nádoru, sa používajú metódy radiačnej terapie, brachyterapie a polychemoterapie. Účelnosť taktiky liečby je určená konzultáciou s odborníkmi. Podľa pozorovaní nemeckých onkológov vám optimálne vybraný profil starostlivosti umožňuje dosiahnuť mieru prežitia 5 rokov pre pacienta aj s takouto sklamanou diagnózou..

Náklady na liečbu metastatického karcinómu srdca na nemeckých klinikách začínajú od 50 000 eur. Konečnú sumu vyhlasujú zástupcovia vybranej zdravotníckej inštitúcie po absolvovaní komplexu diagnostických služieb a po preskúmaní anamnézy.

Na ktoré kliniky sa môžem obrátiť?

 • Georg Clinic, Asklepios, Hamburg. Oddelenie srdcovej chirurgie lieči srdcové patológie, vrátane tých, ktoré majú malígny charakter. Lekári kliniky používajú zásadne nové metódy riešenia onkológie, ktoré zaručujú určitý úspech aj v neskorších fázach onkologického procesu..
 • Nemocnica "Sachsenhausen", Frankfurt nad Mohanom. Multidisciplinárne lekárske stredisko, kde sa na oddelení srdcovej chirurgie liečia primárne a sekundárne malígne nádory srdca. Klinickí odborníci vyvíjajú a implementujú nové metódy boja proti rakovine.

Zvážte hodnotenie uvedených kliník.

Liečba metastatického karcinómu srdca v Izraeli

Na izraelských klinikách sa po dôkladnej diagnóze ochorenia vyvinie taktika liečby malígnych nádorov srdca. Na liečbu sa používajú iba konzervatívne prístupy..

Hlavnou metódou onkologickej starostlivosti o primárnu a sekundárnu rakovinu srdca je polychemoterapia. Cytostatiká sa vyberajú s prihliadnutím na vlastnosti onkologického procesu, ktorý môže významne spomaliť rast zhubných nádorov a zastaviť metastázy. V niektorých prípadoch sa rádioterapia používa v kombinácii s chemoterapiou, zvyčajne vo forme brachyterapie. Táto technika je založená na umiestnení rádioaktívnych zložiek priamo do oblasti nádoru, v dôsledku čoho atypické bunky odumierajú s minimálnym dopadom na susedné tkanivá..

Ak existuje aj najmenšia príležitosť na chirurgické odstránenie metastatických novotvarov, izraelskí onkológovia používajú zariadenie Gamma Knife. S jeho pomocou sa štrukturálne prvky nádoru odstránia s vysokou presnosťou za predpokladu, že majú malú plochu a stav pacienta umožňuje radikálnu intervenciu.

Chirurgické operácie pri metastatickom karcinóme srdca sa nevykonávajú - praktikovanie je jednoducho nepraktické. Podobný prístup je možný iba s primárnym nádorom v srdci, napríklad s diagnostikovaným angiosarkómom. V tomto prípade je novotvar vyrezaný, oblasti poškodených tkanív sú zošité spojeným prístrojom umelo vytvoreného krvného obehu. V prípade primárnej rakoviny srdca v Izraeli sa vykonáva aj transplantácia orgánov, a to aj spolu s pľúcnym tkanivom.

Náklady na liečbu sa počítajú individuálne pre každého pacienta. Konečná suma je známa po kompletnom vyšetrení pacienta, v priemere je to 28 000 dolárov, ak nehovoríme o chirurgickom zákroku.

Na ktoré kliniky sa môžem obrátiť?

 • Klinika "Top Ichilov", Tel Aviv. Štátne zdravotnícke zariadenie špecializujúce sa na liečbu rakoviny. Klinika praktizuje tradičnú aj alternatívnu liečbu. Lekári Top Ichilovu uskutočňujú výskum rôznych techník, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade efektívne. Liečba v zdravotníckom zariadení je holistickej povahy - od diagnózy po obdobie rehabilitácie.
 • Klinika Beilinson. Petakh Tikva. Najväčšie multidisciplinárne lekárske stredisko, ktoré prijíma liečbu pacientov s rakovinou, a to aj v štádiu metastáz. Klinika využíva inovatívne technológie a moderné metódy poskytovania terapeutickej starostlivosti, čo zaručuje úspech pri riešení aj tých najťažších klinických prípadov..

Zvážte hodnotenie uvedených kliník.

diéta

Správne zvolená výživa pre akékoľvek ochorenie môže zlepšiť pohodu človeka. Úlohou diéty pre rakovinu srdca je dodávať telu potrebné vitamíny a minerály, komplex bielkovín, tukov a uhľohydrátov na zvýšenie protinádorovej imunity a normalizáciu všetkých životne dôležitých procesov..

Metastázy v srdcovom svale zvyčajne naznačujú zanedbávanie malígneho procesu, v súvislosti s ktorým trpia najdôležitejšie funkcie ľudského tela. Na ich podporu musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

 • Päť až šesť jedál denne v malých porciách.
 • Všetky jedlá musia byť výnimočne čerstvé.
 • Maximálny dôraz sa kladie na rastlinné vlákna - ovocie, zeleninu a bylinky.
 • Vylúčené sú potenciálne škodlivé výrobky - potraviny s chemickými látkami zvyšujúcimi chuť, konzervované, údené a vyprážané potraviny, alkohol atď..

komplikácie

Hlavné následky pre metastatickú rakovinu srdca sú:

 • akútne srdcové zlyhanie;
 • mdloby, straty a zmätok;
 • čiastočná paréza a paralýza;
 • konvulzívny syndróm;
 • mŕtvica;
 • infarkt;
 • hemoptýza, pľúcne krvácanie;
 • kómu;
 • fatálny výsledok.

Bohužiaľ, ani včasné diagnostikované metastázy len zriedka zlepšujú klinický obraz ochorenia a jeho prognózu..

Prognóza (koľko živých)

Je dosť ťažké predpovedať výsledok srdcovej onkológie. Niekedy uplynie len niekoľko mesiacov medzi prvými príznakmi choroby a smrťou osoby. Metastatické nádory sa vyznačujú intenzívnou progresiou, rýchlym rastom do susedných tkanív a orgánov.

Ak sú lekári schopní dokončenie excízie tkaniva srdcového svalu ovplyvneného malígnym procesom, prognóza môže byť dobrá. Ale to je veľmi zriedkavé. Úmrtnosť pacienta zostáva vysoká s čiastočnou resekciou sekundárneho nádoru.

Psychologická pomoc

Zhubný nádor srdca je vážna diagnóza, ktorá môže vyradiť kohokoľvek z obvyklých koľají. To, čo počujete, môže spôsobiť apatiu, predĺženú depresiu, samovražedné myšlienky atď. Preto títo pacienti potrebujú hlbokú psychologickú podporu..

Špecialista pomáha človeku prekonať jeho strach, zmierniť strach, odviesť depresívne myšlienky, zmierniť zúrivé emócie a dať silu v boji proti diagnóze. Pomoc psychológa je nevyhnutná aj pre príbuzných pacientov - povie vám, ako správne komunikovať s pacientom, ako mu pomôcť v ťažkých chvíľach zúfalstva a prijať diagnózu, ktorú urobili samotní lekári..

Získanie zdravotného postihnutia

Každý pacient s rakovinou má právo uznať sa za práceneschopného a dostať sociálnu podporu od štátu. Rozhodnutie o udelení zdravotného postihnutia určuje osobitne vytvorená lekárska komisia na územnom základe. V prípade metastatických foriem rakoviny sú pacienti zaradení do skupiny neurčitých osôb so zdravotným postihnutím, v mnohých situáciách ju možno priradiť v neprítomnosti, ak je diagnóza osoby potvrdená príslušnými dokumentmi..

prevencia

Zvážte opatrenia, ktoré môžu brániť rozvoju malígneho procesu v srdci:

 • fyzická aktivita trénuje kardiovaskulárny systém, posilňuje imunitný systém;
 • udržiavanie hmotnosti na normálnej úrovni;
 • zdravá strava zameraná na zníženie hladiny cukru v krvi a cholesterolu;
 • odmietnutie zlých návykov;
 • kontrola krvného tlaku;
 • včasná liečba infekčných a zápalových chorôb;
 • terapia akýchkoľvek onkologických procesov v tele v skorých štádiách, ktoré bránia ich metastázovaniu.

Ak má osoba príznaky kardiovaskulárneho zlyhania, mal by okamžite navštíviť kardiológa na vhodné vyšetrenie. Aby sa vylúčilo riziko srdcových ochorení, vrátane zhubných lézií tohto orgánu, je dôležité podstúpiť profilové vyšetrenia a EchoCG najmenej 1-2 krát ročne..

Ďakujeme, že ste si našli čas na dokončenie prieskumu. Názor každého je pre nás dôležitý.

Rakovina srdca

Rakovina srdca je zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie, ktoré vyvoláva problémy spojené s prácou nielen srdcového svalu, ale aj iných orgánov. Srdce je orgán, ktorý okysličuje celé telo a dodáva krv do všetkých orgánov. Z tohto dôvodu zlyhania v jeho srdci okamžite ovplyvňujú stav celého organizmu..

príznaky

Napriek všetkej závažnosti je rakovinový nádor na srdci ochorením, ktorého príznaky v počiatočných štádiách chýbajú. Základy novotvaru môžu vykazovať echokardiografiu a tomografiu. Na obrázkoch vyzerá zápal ako okrúhle miesto. Postupne sa mení tvar a veľkosť. Počet symptómov, čas ich výskytu a intenzita priamo závisia od miesta a veľkosti nádoru.

Ako ochorenie postupuje, príznaky, ktoré sa cítia, sú podobné príznakom iných srdcových stavov, ako je myokarditída, embólia a endokarditída. Príznaky, ktoré sa objavia:

Akýkoľvek príznak môže naznačovať prítomnosť chorôb, ktoré nie sú spojené s prítomnosťou malígneho útvaru v srdci. Preto si pacient neuvedomuje vývoj rakovinových buniek v srdci..

Príznaky naznačujú zrejmé srdcové problémy:

 • dýchavičnosť;
 • bolesť v hrudi;
 • nízky tlak;
 • závraty;
 • „Hrudka“ v hrudi;
 • vzdialené žily.

Prejav špecifických symptómov závisí od štádia vývoja choroby. So zvýšením veľkosti zápalu u pacienta sú možné tieto:

 • mdloby;
 • dýchavičnosť pri ležaní;
 • tachykardia;
 • arytmie;
 • strata váhy;
 • zníženie hemoglobínu;
 • Raynaudov fenomén - cyanóza (modrastie) prstov a nechtov pri stlačení;
 • syndróm vena cava - zväčšené žily v krku;
 • zvýšenie teploty;
 • rýchla únava aj pri ľahkom zaťažení.

Medzi príznaky pokročilého metastatického karcinómu srdca patria:

 • srdcová tamponáda;
 • kachexia;
 • intoxikácia celého tela;
 • škvrny na koži;
 • opuch tváre;
 • známky poškodenia iných orgánov;
 • neočakávaná smrť.

Neignorujte prítomnosť uvedených symptómov. Ak včasné lekárske ošetrenie vyhľadáte, zvýši sa pravdepodobnosť vyliečenia.

Príčiny rakoviny v srdci

Všetky procesy, ktoré sa vyskytujú v srdcovom svale, sa vyznačujú rýchlym tempom v dôsledku zvýšenej činnosti orgánu. Rakovina srdca je zriedkavá, orgánové bunky sa prakticky nerozdeľujú. Ale niekedy to nezachráni pred vznikom zhubného nádoru v srdcovom svale. Zlyhanie rozdelenia vedie k zjazveniu, nie k oprave orgánov. Ak kyslík nevnikne do postihnutej oblasti, zomrie.

Presné príčiny rakoviny v srdci nie sú medicíne stále známe, ale podľa lekárov sú zdôraznené predpoklady, ktoré môžu spôsobiť mutáciu a nekontrolované delenie buniek. Malígna formácia sa môže vyvíjať pod vplyvom faktorov:

 • Genetics. Dedičný faktor je dôvod, prečo je človek náchylný na tvorbu rakovinových buniek v tele. Aj keď sa choroba prejavuje hlavne už v starobe, v praxi sú známe prípady výskytu nádoru u dospievajúcich mladších ako 18 rokov. V týchto prípadoch sa možno stal katalyzátorom dedičný faktor..
 • Toxické účinky. Škodlivé účinky toxických látok na ľudské telo, žiarenie, prácu v nebezpečnej produkcii môžu vyvolať výskyt mutácií v bunkách.
 • Infekčné choroby. Nádor sa môže stať dôsledkom predchádzajúceho infekčného ochorenia. Prítomnosť infekcií v tele naznačuje pokles imunity, a preto neschopnosť tela detegovať mutácie a odolávať rozvoju novotvarov.
 • Degenerácia benígnej formácie na zhubný nádor. Po operácii sa v orgáne môže vyvinúť myxóm. Pod vplyvom určitých faktorov (fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, toxické účinky) sa benígna formácia môže zmeniť na malígne.
 • Nepriaznivá ekologická situácia. Vzduch znečistený toxickými látkami, pôda otrávená pesticídmi a následne na nej pestované poľnohospodárske výrobky, otrava tela a prispieva k genetickému narušeniu buniek.
 • Nesprávna výživa. Nadmerná konzumácia tukových, karcinogénnych potravín, rýchleho občerstvenia vedie k tvorbe cievnych oklúzií a narušeniu srdca. Akékoľvek zmeny srdcového svalu môžu viesť k vážnym ochoreniam..
 • Zneužívanie alkoholu. Pri nadmernej konzumácii alkoholu sa mení anatómia epitelu a sliznice orgánov. Tento faktor je schopný spôsobiť nezvratné zmeny v bunkách ktoréhokoľvek orgánu, vrátane srdca..
 • Fajčiť. Cigaretový dym je nebezpečný. Spolu s tým vstupujú do tela karcinogénne látky, ktoré spôsobujú patológie.
 • Existujúce zhubné útvary v iných orgánoch. Srdcový sval je ovplyvnený metastázami zápalu iných blízkych orgánov.

Fázy choroby

Ak nezohľadníte nulové štádium vývoja rakoviny, keď je novotvar len začínajúci, hlavné štyri štádiá ukazujú svoje vlastné charakteristiky..

 • Fáza 1. Dochádza k poškodeniu DNA buniek. To vedie k zmene štruktúry a rýchlemu rozdeleniu. Objem nádoru nepresahuje 2 cm.
 • Fáza 2. Miesto vzniku atypických buniek sa začína tvoriť zhubná formácia. Veľkosti nádorov sa pohybujú od 2 do 5 cm.
 • Etapa 3. Stupeň 3 je charakterizovaný tvorbou metastáz. K šíreniu novotvaru dochádza prostredníctvom infikovaného toku krvi alebo lymfy. Veľkosť nádoru presahuje 5 cm.
 • Fáza 4. Prvé zameranie vzdelávania je v relapse. Záverečné štádium je charakterizované výskytom metastáz na orgánoch vzdialených od srdcového svalu (pečeň, obličky, žalúdok atď.). To vedie k vzniku nových ohnísk infekcie..

Druhy rakoviny srdca

Primárne nádory. Sú charakteristické pre prvé dve štádiá choroby. Postihuje sa iba jeden orgán - srdcový sval. Primárna rakovina je spôsobená dvoma typmi nádorov:

Líšia sa tvarom, umiestnením, príčinou vzdelania. Sarcoma je zasa rozdelená do týchto kategórií..

Liposarkóm. Vyznačuje sa vzdelávaním iba u dospelých. Nie je bežné. Názov dostal od lipoblastov tvoriacich nádor. Formácia má jemnú nažltlú konzistenciu. Navonok je liposarkóm podobný myxómu a podľa štatistických údajov dobre reaguje na liečbu.

Rabdomyosarkom. Rovnako ako liposarkóm je zriedkavý. Tvorí sa vo svalovom tkanive. Je to biela, mäkká formácia. Bunky rabdomyosarkómu vykazujú pod mikroskopom množstvo tvarov (guľaté, oválne, fusiformné). Charakteristickým rysom tohto typu rakoviny je to, že je extrémne vzácny u žien a vo väčšine prípadov sa tvorí u mužov stredného veku..

Angiosarkom. Podľa štatistík je viac ako 1/3 všetkých prípadov rakoviny srdca zapríčinených angiosarkómom. Tento typ nádoru ovplyvňuje bunky vaskulárneho endotelu krvných ciev. Môže sa vyskytnúť v komore pravej komory alebo predsiene. Angiosarkóm je často zamieňaný so srdcovým zlyhaním alebo perikardom. Z tohto dôvodu je diagnostikovaná v neskorších štádiách, keď nádor dosiahol veľkú veľkosť a už má metastázy. Chirurgické odstránenie myokardu ovplyvneného metastázami nie je možné. Lekári môžu pacientovi s pokročilým štádiom angiosarkómu ponúknuť iba ožarovanie a chemoterapiu, aby sa pokúsili predĺžiť život. Samotný nádor je husté telo s prítomnosťou vaskulárnych dutín na povrchu, ktoré sú spojené prietokom krvi. Angiosarkóm je pod mikroskopom náhodne umiestnený kruhový alebo vretenovitý útvar. Angiosarkóm je častejší u mužov.

Fibrosarkómu. Vyskytuje sa v 10% všetkých prípadov rakoviny srdca. Kolagénové vlákna a bunky podobné fibroblastom tvoria sivobiely útvar s dobre definovanými hranicami. V každom prípade majú odlišnú úroveň diferenciácie. Muži a ženy sú rovnako náchylní na tento druh malignity..

Mesothelioma. Nazýva sa to kvôli rozvoju malígnej tvorby v bunkách mezotelu v blízkosti burzy. Podľa histológie sa druh rakoviny delí na tri typy:

 • rakovinový sarkóm;
 • angioendotelióm (sarkómová rakovina);
 • adenokarcinóm (rakovina epitelu).

Rast mezoteliómu je invazívny. Metastázy tohto typu rakoviny sú na rozdiel od iných schopné pohybovať lymfatickým systémom.

Mixoma. Najbezpečnejší malígny typ nádoru netvorí metastázy. Nádor je nebezpečný, pretože je sám o sebe mobilný a môže viesť k úplnému uzavretiu chlopne, čo môže narušiť prietok krvi. Lokalizovaný uprostred predsiene. Myxóm je charakteristický vzhľadom na ľudí stredného veku.

Lymfóm. Je to zriedkavé, ale prejavuje sa u mužov aj u žien. Po vytvorení v perikarde zvyčajne nepresahuje jeho hranice. Lymfómu predchádza zníženie imunity. U pacientov s AIDS a príjemcov transplantácie srdca je pravdepodobnejší výskyt lymfómu. Je diagnostikovaná v neskorších fázach vývoja, pretože je ťažké ju zistiť. Spustený lymfóm nie je možné chirurgicky liečiť, takže ak sa zistí, lekári predpíšu chemoterapiu a ožarovanie.

Sekundárne nádory. Sekundárne nádory často postihujú perikard, endokard, myokard a zriedkavo aj srdcovú chlopňu. Sekundárne nádory sú benígne.

diagnostika

Diagnostika rakoviny srdca je náročná. Stáva sa to z niekoľkých dôvodov. Po prvé, podobnosť príznakov rakoviny srdca s inými chorobami. Po druhé, absencia akýchkoľvek symptómov v skorých štádiách choroby.

Ak sa objavia akékoľvek príznaky, ktoré naznačujú problémy so srdcom, mali by ste sa poradiť s kardiológom. Diagnóza srdcových chorôb zahŕňa:

 1. Krvný test. Primárne sa zisťuje odchýlka od noriem ukazovateľov anémie (zníženie hladiny hemoglobínu), zvýšenie ESR a ďalších ukazovateľov, ktoré odhaľujú prítomnosť zápalových procesov..
 2. Elektrokardiografia (EKG). S pomocou tejto lekár určí zmeny v rytme srdca, zvýšenie jeho oblastí a vodivosť krvi.
 3. Echokardiografia srdca (echokardiografia). Umožňuje určiť veľkosť nádoru, jeho umiestnenie a prítomnosť tekutiny v perikarde.
 4. Rentgén hrude. Odhaľuje zväčšenie srdcového svalu ako celku alebo jeho častí.
 5. Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI). Zobrazuje stav srdcových komôr a tkanív nachádzajúcich sa v blízkosti. Lekár určí pomocou MRI prítomnosť tekutiny v nádore.
 6. CT sken. Považuje sa za jednu z najúčinnejších výskumných štúdií rakoviny. Odhaľuje nielen miesto lokalizácie vzdelávania, ale aj smer jeho zvyšovania.
 7. Angiokardiografii. S jeho pomocou sa študujú srdcové komory, krvné cievy a hrudné žily..

Ďalšie výskumné metódy:

 • echoscopy;
 • rádioizotopová ventriculografia;
 • analýza na nádorový marker;
 • koronárna angiografia;
 • histologická analýza;
 • biopsia.

Liečba zhubného nádoru srdca

Liečba novotvarov priamo závisí od štádia ochorenia. Na určenie toho lekári používajú rôzne diagnostické metódy. Určite veľkosť vzdelania, lokalizácie, distribúcie a prítomnosti metastáz. V závislosti od ukazovateľov štúdie sú predpísané nasledujúce metódy liečby:

 • Chirurgický zákrok sa používa iba v skorých štádiách choroby. Počas operácie je oblasť infikovaná rakovinovými bunkami vyrezaná. Po použití tejto metódy sa môže patológia opakovať..
 • Brachyterapia. Aplikácia sa začala uplatňovať relatívne nedávno. Spôsob liečby spočíva v účinku rádioaktívnych častíc na rakovinové bunky. Zároveň nie sú ovplyvnené zdravé bunky..
 • Gama nôž. Ochorenie sa podrobuje rádiochirurgickej metóde na odstránenie malígnej tvorby. Toto zariadenie je bohužiaľ iba v Moskve. Nie každé rakovinové centrum si môže dovoliť toto drahé nastavenie.
 • Ionizujúce žiarenie. Používa sa na liečbu rakoviny 3. a 4. stupňa, ale je nebezpečný, pretože pri dlhodobom používaní môže spôsobiť poškodenie tkanív a ischémiu..
 • Chemoterapia. Zastavuje rozvoj malígneho zápalu. Použitie chemoterapie v spojení s rádioterapiou môže predĺžiť život pacienta v priemere o päť rokov.
 • Odvodnenie. Pomáha predchádzať narušeniu srdcového svalu zavedením liekov, ktoré môžu byť zodpovedné za zníženie sekrécie a akumulácie sekrétov v nádore. Ak existuje podozrenie na srdcovú tamponádu, urobí sa perikardiálna punkcia. Aby sa zabránilo jeho opakovaniu, je v oblasti pleurálneho systému inštalovaná drenáž.
 • Transplantácia srdca. Ťažký a riskantný spôsob boja proti tejto chorobe. Používa sa v neprítomnosti metastáz. Úplnej transplantácii orgánov môže predchádzať autológna transplantácia. Táto metóda spočíva v odstránení chorého orgánu, odstránení nádoru a navrátení srdca pacienta na pôvodné miesto. Metóda znižuje riziká spojené s odmietnutím transplantovaného orgánu, možný výskyt vedľajších účinkov a relapsov.

predpovede

Prítomnosť rakoviny srdca u pacienta zvyčajne nedáva nádej na ružovú prognózu. Lekári skutočne nepočítajú s priaznivým výsledkom. Ak sa v posledných štádiách nájde novotvar, pacient zomrie do jedného roka. Zanedbanie choroby neumožňuje účinnú liečbu, preto použité metódy môžu pacientovi predĺžiť život len ​​na krátku dobu.

Je dôležité včas odhaliť nádor a urýchlene vykonať opatrenia na jeho diagnostiku a liečbu. Včasná diagnóza pomôže zabrániť rozvoju metastáz. Ak sa formácia detegovala pred objavením sa, priemerná dĺžka života pacienta sa zvyšuje v priemere o päť rokov.

Štatistika prežitia

2-ročné prežitie bez sarkómov po liečbe:

 • Stupne 0 a 1 - 8,5%;
 • Stupeň 2 - 3%;
 • 3 a 4 etapy - 1%.

Prežitie so sarkómom:

 • Angiosarkóm: 6 - 12 mesiacov.
 • Rhabdomyosarkóm: 0, 1 a 2 štádiá - 12 mesiacov; 3 a 4 štádiá - pacienti žijú menej ako rok po prijatí opatrení na odstránenie rabdomyosarkómu a súbežnej liečbe.
 • Liposarkóm: 6-8 mesiacov.

prevencia

Aby sa zabránilo vzniku zhubných nádorov v srdci, lekári odporúčajú:

 • Vykonávať prevenciu infekčných chorôb, aby sa predišlo možnosti ich pretečenia do chronickej formy.
 • Nezanedbávajte fyzickú aktivitu.
 • Kontrolná hmotnosť.
 • Snažte sa vyhnúť konzumácii škodlivých, mastných, karcinogénnych potravín.
 • Odmietnuť zlé návyky.
 • Kontrola hladiny cukru v krvi a cholesterolu.
 • Kontrola krvného tlaku.
 • Každoročne podstúpte lekárske vyšetrenie.